IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
RORWikiDataGRIDLibrary of Congress authority IDORCIDGoogleScholarEU Research participant IDGoogleScholarORCID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice03
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice10/5362/209
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 405
194 publicatii cu CZU (47.9%)
128 publicatii cu DOI (31.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 60 ORCID (46.9%),
49 Google Scholar ID (38.3%),
49 Scopus Author ID (38.3%)
Brevete Tabelul(52)
H-index autori
Proiecte Tabelul(20)
Lista publicaţiilor - 405. Descărcări - 7921. Vizualizări - 407356.
Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 274. Publicaţii peste hotare - 78.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 36

Activitatea antimicrobiană a unor tulpini de microalge izolate din lacul La Izvor
Ţurcan Olga
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 155-159.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of bis(triethanolamine)-cobalt(II) dinitrate in the production of enzymes by microorganisms
Stati Dumitru , Kravtsov Victor , Labliuc Svetlana , Dvornina Elena , Clapco Steliana , Ciloci (Deseatnic) Alexandra , Baca Svetlana
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 63-63.
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition and antioxidant activity of different preparations from microbial waste of the beer industry
Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina , Rotari Doina , Rotaru Ana
Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology
Nr. 1(26) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2344-150X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition and antioxidant activity of the mannoprotein preparation obtained yeast biomass from wine industry waste
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina
Notulae Scientia Biologicae
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2067-3205 / ISSNe 2067-3264
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioremediation capacity of edaphic cyanobacteria Nostoc linckia for chromium in association with other heavy-metals-contaminated soils
Cepoi Liliana , Zinicovscaia Inga , Valuţă Ana , Codreanu Liviu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Yushin Nikita , Grozdov Dmitrii , Peshkova Alexandra
Environments - MDPI
Nr. 1(9) / 2022 / ISSN 2076-3298
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosorption and Bioaccumulation Capacity of Arthospira platensis toward Europium Ions
Yushin Nikita , Zinicovscaia Inga , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Rudi Ludmila , Grozdov Dmitrii
Water (Switzerland)
Nr. 13(14) / 2022 / ISSN 2073-4441
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul conceptual de adaptare a tehnologiilor pedo- conservativ-regenerative climato-optimizate la condițiile Republicii Moldova (în dezvoltarea conceptului FAO)
Jigău Gheorghe , Dobrojan Sergiu , Ciolacu Tatiana , Turchin Boris , Dobrojan Galina , Plăcintă Nina , Stadnic Angela , Bolocan Nistor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 531-539.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in the Dunaliella salina biomass composition during silver nanoparticles formation
Cepoi Liliana , Zinicovscaia Inga , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Turchenko V.
Nanotechnology for Environmental Engineering
Nr. 1(7) / 2022 / ISSN 2365-6379 / ISSNe 2365-6387
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția biochimică și activitatea enzimatică a fracțiilor β-glucanice din sedimentele de levuri din diferite vinuri autohtone
Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Daniliş Marina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological appreciatin of typical chernozem
Frunze Nina
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 187-189.
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația biologică în spiritul valorilor relaționale și a conceptului one HEALTH
Artiomov Laurenţia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 113-118.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS19_Macronutrient In Chernozem From Long Term Agroexperiments: Variation And Pattern
Indoitu Diana
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 0-0.
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of ZooBioR2 product as feed supplement in laying hens on the morphofunctional state of intestinal mucosa
Bondar A. , Macari Vasile , Rudic Valeriu , Pistol Gheorghe , Putin Victor , Rotaru Alina , Chiriac Tatiana , Solcan Gheorghe , Solcan Carmen
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia
Nr. 4(74) / 2022 / ISSN 0102-0935 / ISSNe 1678-4162
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare
Sîrbu Tamara , Slănină Valerina
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraction processes and biologically active preparations obtained from brewer’s yeast sediments for use in the animal husbandry
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselita Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Danilis Marina , Morari-Pirlog Alisa , Carapirea Anatoli , Darie Grigorie , Cibotaru Elena , Matvienco Natalia
Bulletin Științific Supliment Cadet Inova
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2501-3157
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul mulcelui de polietilenă cu densitate scăzută asupra proceselor de creștere și dezvoltare la soia
Todiraş Vasile , Corcimaru Serghei , Prisacari Svetlana , Lungu Angela
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. Tip. Indigou Color. 221-224.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indici antimicrobieni ale tulpinilor acvatice de interes industrial
Bogdan Nina , Slănină Valerina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 33-35.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența compușilor coordinativi ai bariului și stronțiului asupra biosintezei amilazelor extracelulare la micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 06
Condruc Viorica , Ciloci (Deseatnic) Alexandra , Bulhac Ion , Clapco Steliana , Cocu Maria , Bouroş Pavlina , Dvornina Elena , Labliuc Svetlana , Ureche Dumitru
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 95-102.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macronutrient in chernozem from long-term agroexperiments: variation and pattern
Indoitu Diana
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 189-189.
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiological characteristic of soil for the bioremediation of POPs contaminated sites
Rastimesina Inna , Postolachi Olga , Bogdevich Oleg , Josan (Vorona) Valentina , Nicolau Elena , Culighin Elena
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 178-178.
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 405