IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (280): Spirulina platensis (6), Spirulina platensis (4), nanoparticles (4)
Manifestări ştiinţifice organizate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (6 ORCID ) 0.01%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 145. Descărcări - 1501. Vizualizări - 52740.
Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 114. Publicaţii peste hotare - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Development of several hybrid drying methods used to obtain red beetroot powder
Seremet (Ceclu) Liliana, Nistor Oana Viorela, Andronoiu Doina Georgeta, Mocanu Gabriel-Dănuț, Barbu Viorica Vasilica, Maidan Anastasia, Rudi Ludmila, Botez Elisabeta
Food Chemistry
Nr. 310 / 2020 / ISSN 0308-8146
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialdehida malonică – un potențial marcher al toxicității nanoparticulelor în mediul acvatic
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Rudic Valeriu
One Health and Risk Management
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and heavy metals accumulation by Spirulina platensis biomass from multicomponent copper containing synthetic effluents during repeated cultivation cycles
Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Strelcova Ludmila, Vergel Konstantin, Nehoroşev Pavel
Ecological Engineering
Nr. 142 / 2020 / ISSN 0925-8574
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Structure and Biological Activity of Coordination Compounds of Copper, Nickel, Cobalt, and Iron with Ethyl N'-(2-Hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioate
Gulea Aurelian, Usataia Irina, Graur Vasile, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr, Balan Greta, Burduniuc Olga, Ţapcov Victor, Rudic Valeriu
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 4(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 58

A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei, Tănase Ana, Cozma Vasile, Rastimeşina Ina, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Slănină Valerina, Batîr Ludmila, Chiseliţă Oleg, Guţul Tatiana
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 35-35.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea sinergică a enotaninului solubil și a compușilor tiosemicarbazonici asupra activității enzimelor antioxidante ale unor microorganisme
Zariciuc Elena, Rudic Valeriu
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.
Lupaşcu Lucian, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Slănină Valerina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial and plant growth promoting properties of Streptomyces strains isolated from soils in Republic of Moldova
Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Boueva Olga, Starodumova Irina, Evtuşenco Liudmila, Iurcu-Străistaru Elena
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioxidant activity of spirulina biomass at the action of some pegilated nanoparticles
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Rotari Ion, Plângău Dinu, Valuţă Ana, Carauş Vladimir, Rudic Valeriu
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 71-72.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical and morphological changes in spirulina during selenium nanoparticle biosynthesis
Cepoi Liliana, Tașca Ion
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 61-62.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biosynthetic activity of Spirulina platensis (Nordst) GEITL CNMN CB-02 under the action of high concentrations of silver (Ag) and gold (Au) nanoparticles
Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Djur (Maxacova) Svetlana, Rotari Ion, Plîngău Ecaterina, Tașca Ion, Valuţă Ana, Miscu Vera, Dumbrăveanu Veronica
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 56-56.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co (II, III) izobutyrates based on triethanolamine as biostimulators of the microorganism enzymesynthesis
Stati Dumitru, Kravţov Victor, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Bivol Cezara, Clapco Steliana, Baca Svetlana
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 146-146.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 și Fe2CuO4 asupra creșterii micromicetelor din genul Aspergillus, Penicillium și Trichoderma
Timuș Ion, Gorincioi Viorina, Moldovan Cristina, Ţurcan (Olan) Olga
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Biotehdesign”. 156-161.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor ZnO asupra conținutului de pigmenți carotenoizi la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
Beşliu Alina, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 26-26.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea adsorbţiei celulelor de Rhodococcus rhodochrous pe suprafaţa suporturilor anorganice
Josan Valentina, Şamughia Daria, Rastimeşina Ina, Postolachi Olga
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 105-108.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03
Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Usatîi Agafia, Batîr Ludmila
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the action of Fe nanoparticles on filamentous fungi
Timuș Ion, Gorincioi Viorina, Sîrbu Tamara
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 197-197.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor suplimentate în mediul nutritiv asupra activității antifungice a micromicetelor
Sîrbu I., Timuș Ion, Moldovan Cristina
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 171-172.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa extractelor bioactive din spirulină asupra conservării microorganismelor
Batîr Ludmila, Slănină Valerina
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 25-25.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.
Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile, Guţul Tatiana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 145