IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (451): Spirulina platensis (9), nanoparticles (8), Spirulina platensis (8)
Manifestări ştiinţifice organizate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (10 ORCID ) 0.02%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 187. Descărcări - 2131. Vizualizări - 97495.
Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 140. Publicaţii peste hotare - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 45

Acţiunea erbicidului Trifluralin asupra micromicetelor
Moldovan Cristina
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. Tipografia "Print-Caro". 185-188.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea unor nanoparticule asupra particularităţilor morfoculturale ale micromicetelor
Timuș Ion
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 232-240.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea respiraţiei din comunităţile microbiene ale cernoziomului arat din Republica Moldova
Frunze Nina
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial activity of streptomyces levoris CNMN-Ac-01 After longterm storage by subculturing on different composition media
Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Caraman Mariana, Achiri-Badicean Irina
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioinspired elelctrospun hybrid nanofibers based on biomass templated within polymeric matrix for metal removal from wastewater
Shammas Manal, Zinicovscaia Inga, Humelnicu Doina, Cepoi Liliana, Nirwan Viraj Pratap, Demcak Stefan, Fahmi Amir Wagih
Polymer Bulletin
Nr. 6(77) / 2020 / ISSN 0170-0839 / ISSNe 1436-2449
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in lipid composition of streptomyces massasporeus CNMN-AC-06 biomass after long-term storage
Garbuzneac Anastasia, Bîrsa Maxim, Burţeva Svetlana, Chiseliţa Natalia, Chiseliţă Oleg
Mikrobiolohichnyi Zhurnal
Nr. 5(82) / 2020 / ISSN 1028-0987 / ISSNe 2616-9258
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current Research and New Perspectives in Antifungal Drug Development
Oltu Iulian, Cepoi Liliana, Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Codreanu Svetlana
Advances in experimental medicine and biology
Nr. 1282 / 2020 / ISSN 0065-2598
Disponibil online 12 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of several hybrid drying methods used to obtain red beetroot powder
Seremet (Ceclu) Liliana, Nistor Oana Viorela, Andronoiu Doina Georgeta, Mocanu Gabriel-Dănuț, Barbu Viorica Vasilica, Maidan Anastasia, Rudi Ludmila, Botez Elisabeta
Food Chemistry
Nr. 310 / 2020 / ISSN 0308-8146
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialdehida malonică – un potențial marcher al toxicității nanoparticulelor în mediul acvatic
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Rudic Valeriu
One Health and Risk Management
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of PEG-coated silver and gold nanoparticles on spirulina platensis biomass during its growth in a closed system
Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Rotari Ion, Turchenko Vitalii, Djur (Maxacova) Svetlana
Coatings
Nr. 8(10) / 2020 / ISSN 2079-6412
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 192-200.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier asupra levurii
Beşliu Alina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii nanocompozitului chitosan-fier și chitosan-zinc asupra biosintezei carbohidraților la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
Beşliu Alina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 66-69.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea viabilității și productivității tulpinii de levuri pigmentate în prezența nanoparticulelor de argint
Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Tofan Elena
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 98-102.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcțiile agroecologice ale structurii agregatice a solurilor (concept, conținut)
Jigău Gheorghe, Stadnic Anjela , Turchin Boris, Plăcintă Nina, Jigău Cristian, Borș Natalia, Bolocan Nistor
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 114-117.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and heavy metals accumulation by Spirulina platensis biomass from multicomponent copper containing synthetic effluents during repeated cultivation cycles
Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Strelcova Ludmila, Vergel Konstantin, Nehoroşev Pavel
Ecological Engineering
Nr. 142 / 2020 / ISSN 0925-8574
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of thiosemicarbazone [Cu(H2L)Cl] coordination compound on acid and neutral proteases from Trichoderma koningii CNMN FD 15 strain
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Lazarescu Ana, Reva Veaceslav
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanomagnetitei asupra biomasei microbiene în condițiile solului poluat cu trifluralina
Corcimaru Serghei, Tănase Ana, Mereniuc Lilia, Guţul Tatiana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 191-195.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de argint asupra microbiomului solului
Artiomov Laurenţia, Frunze Nina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 50-53.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de Fe2CuO4 ȘI F2ZnO4 asupra micromicetelor din genul Trichoderma
Sîrbu Tamara, Timuș Ion, Gorincioi Viorina, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. Tipografia "Print-Caro". 35-39.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 187