IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei",
Chişinău, Moldova, 17-18 octombrie 2019
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 29
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Anul publicării: 2019
CZU: 902/904+94+069.01(082)=135.1=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (37)