IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice083
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice2/23/3
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 11
10 publicatii cu CZU (90.9%)
7 publicatii cu DOI (63.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 9 ORCID (90%),
3 Google Scholar ID (30%),
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 11. Descărcări - 85. Vizualizări - 3065.
Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 5

Asigurarea continuității studiilor universitare (licență, master, doctorat) în formarea cadrelor didactice
Usaci Doina
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. CEP UPS "Ion Creangă". 5-10.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea profesională – o continuă provocare
Buimestru Lilia
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 539-541.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea educaţiei, facilitarea mobilităţii și asigurarea relevanţei calificărilor cadrelor didactice
Gherştega Tatiana
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizare și evaluare –un obiectiv al reformei în domeniul culturii fizice și sportului ca factor important pentru specialiștii din domeniu
Reaboi Natalia , Mironov Liviu , Tiuliu Serghei
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Dapartamentul Sporturi de Lupte și Gimnastică al USEFS. 111-116.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istoriografice ale culturii fizice și sportului în RSS Moldovenească (1944–1991)
Gurin Sergiu
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 77-78.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Comunicarea asertivă ca o componentă indispensabilă a competențelor sociale
Rusnac-Frăsineanu Magdalena , Cozari Ana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția etnologului Sergiu Moraru la dezvoltarea folcloristicii din Basarabia – itinerar biografic și științific
Niţă-Cocieru Mariana
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021. Chişinău. . 7-15.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul ca act de conservare al conștiinței naționale
Niţă-Cocieru Mariana
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021. Chişinău. . 36-48.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul și valorile imaginației
Cimpoi Mihai
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021. Chişinău. . 16-20.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergiu Moraru între călăuze și muzee
Filip Iulian
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021. Chişinău. . 21-26.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un cercetător consacrat al poeticii mioritice
Butnaru Tatiana
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021. Chişinău. . 27-35.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11