IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
WikipediaWikiData
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice18
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice27/6590/140
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 521
294 publicatii cu CZU (56.4%)
37 publicatii cu DOI (7.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 32 ORCID (23.2%),
6 Google Scholar ID (4.3%),
3 Scopus Author ID (2.2%)
Brevete Tabel(3)
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 521. Descărcări - 7456. Vizualizări - 287999.
Articole în reviste din RM - 255. Publicaţii la conferinţe din RM - 252. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 23
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 98
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 132
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 54
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 198
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2023 - 9

Istoriografia cercetării migrației ilegale ca amenințare la adresa securității. Unele considerațiuni
Buzev Anatol , Cebotari Svetlana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul psihologic al războaielor: provocarea timpurilor
Porombac Lorena
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4. 2023. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 24-29.
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul de securitate la etapa actuală
Scutaru Marinela
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4. 2023. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 183-189.
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepții contradictorii ale securității оn contextul instabilității sociale
Leancă Viorica
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 558-561.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poluarea fonică – parte a poluării mediului ambiant. Ecologizarea sonoră
Roșca Cristina
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3. 2023. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 74-80.
Disponibil online 22 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul militar al regimurilor separatiste
Delighioz Valeriu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risc management: the medical support system in contemporary armed conflict
Cîrlan Sergiu , Marfin Andrei , Dumitraş Vasile
One Health and Risk Management
Nr. 4(4) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 30 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The rights of refugees from ukraine in the Republic of Moldova
Buzev Anatol
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Vol. 9, / 2023 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitățile de artilerie ai armatei republicii democratice moldovenești (1917-1918)
Leşcu Anatol
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL. 255-261.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 20

Conceptualizarea și operaționalizarea unor componente ale securității non-tradiționale în statele din Asia de Sud-Est
Grosu Ruslana
Studii naționale de securitate
Nr. 1(5) / 2022 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre a patra dimensiune și entuziasmul învățăturii profesorului universitar Teodor N. Ţîrdea
Rubanovici (Bostan) Ludmila , Leancă Viorica
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a V-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 12-20.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinul unui basarabean. Cazul colonelului Petru Bivol
Leşcu Anatol
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 278-280.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinul unui ofițer basarabean. Cazul colonelului Petru Bivol
Leşcu Anatol
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 52-53.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția încălcărilor de grup ale ordinii publice în timpul manifestațiilor și metodele de ameliorare a situațiilor de criză
Talmaci Valentin
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe internaționale în materie de analiză a amenințărilor și riscurilor cu caracter non-militar. cazul Elveției
Grosu Ruslana , Carauș Eduard
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”. 162-170.
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele pentru operații speciale în operațiile de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite
Dacin Octavian
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele pentru operații speciale - un instrument necesar în conflictele moderne
Dacin Octavian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele sistemului național de apărare: cadrul de interacțiune și mecanisme de colaborare
Albu Natalia , Ţurcanu Gheorghe
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”. 7-14.
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificări conceptual – teoretice ale corelației ,,Migrație ilegală-amenințare-securitate”
Cebotari Svetlana , Buzev Anatol
Studii naționale de securitate
Nr. 1(5) / 2022 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metaforizarea – procedeu de suplimentare a sintagmelor terminologice militare româneşti din domeniul operativ-tactic
Butuc Marin
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 119-126.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 521