IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Cadastru și Drept
Vol.55, 2022
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Editura: Tipografia Artpoligraf SRL
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Editura: Pontos SC Europres SRL
ISBN: 978-9975-72-585-9
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021
Editura:
ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2021
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021
Editura: Comisia Naţională Arheologică
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Editura: F.E.-P. "Tipografi a Centrală"
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Editura: Tipografia UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2, 2021
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Editura: Tipografia UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3, 2021
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5, 2021
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1, 2021
Editura: Editura PERFORMANTICA
ISBN: 978-606-685-793-2
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2, 2021
Editura: Editura PERFORMANTICA
ISBN: 978-606-685-794-9
Afişează publicaţiile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2, 2021
Editura: Tehnica-UTM
ISBN: 978-9975-45-703-3
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, 2021
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, 2021
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 3, 2021
Editura:
ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 200