IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență",
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2020
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
Cautare
Responsabili de ediție: Malcoci L., Mocanu V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: F.E.-P. "Tipografi a Centrală"
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 176
ISBN: 978-9975-157-01-8.
CZU: 316.3/.4(478):303.4 M 17
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  18CZU
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (2)Drept (1)Pedagogie (1)Medicină (4)Sociologie (18)