IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice03
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice16/8647/74
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 238
124 publicatii cu CZU (52.1%)
6 publicatii cu DOI (2.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 5 ORCID (4.8%),
,
2 Scopus Author ID (1.9%)
Brevete Tabel(1)
H-index autori
Proiecte Tabel(4)
Lista publicaţiilor - 238. Descărcări - 5456. Vizualizări - 197703.
Articole în reviste din RM - 142. Publicaţii la conferinţe din RM - 92. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 16
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 54
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 35
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 25
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 81
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 4

Construcția istoriei pedagogiei în condiții de cercetare fundamentală
Cristea Gabriela
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 105-110.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norme de drept procesual penal specifice combaterii infracțiunilor săvârșite în cadrul familiei. Drept comparat
Gheorghe Teodor-Viorel
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 121-129.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea victimizării – repere teoretice și practice
Preda Aura
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 40-47.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supervizarea în psihodramă ca intervenție psihoterapeutică de grup.
Sion Grațiela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(43) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Methodology of organization and performance of fiscal inspection in Romania
Hurloiu Lacramioara Rodica , Rusu Bianca , Hurloiu Iulian
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cariera de succes ȋn contextul actual al sistemului educațional din România şi Republica Moldova
Chirimbu Sebastian Cristian
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 38-46.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile copilului în educaţia incluzivă
Chirimbu Sebastian Cristian
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 196-204.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice prin învățământul universitar importanța didacticii generale
Cristea Gabriela
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 298-304.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simetric – sportul minții pentru elevii de gimnaziu
Petrescu Maria
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. CEP UPS „I.Creangă”. 155-159.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiţiile săteşti şi relaţia dintre dans popular şi melodia populară
Iorga Anca
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. "VALINEX" SRL. 64-64.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Economic reflection of the ethical code of internal audit in the function of the managerial assistance
Rusu Bianca , Hurloiu Lacramioara Rodica , Hurloiu Iulian
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica utilizării animalelor în scopuri științifice
Coman Cristian , Isvoranu Gheorghița , Ancuța Diana
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 216-232.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea în domeniul științelor educației. O abordare din perspectivă epistemologică
Cristea Gabriela
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 135-153.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea ca model pedagogic
Cristea Gabriela
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 117-134.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloacele de pregătire forță-viteză aplicate în procesul de antrenament al alergătoarelor de semifond de performanță într-un macrociclu anual
Povestca Lazari , Ivan Paula
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 140-150.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comitetelor de etică în experimentarea pe animale
Comanac Cristina , Isvoranu Gheorghița , Ancuța Diana
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 271-279.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura de acţiune a procesului de învăţământ
Cristea Gabriela
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 165-168.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Corpul în dans
Iorga Anca
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. Performantica. 170-174.
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corpul în dans
Iorga Anca
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. Editura PERFORMANTICA. 170-174.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea - manifestare fascinantă a personalității umane
Jianu Anca
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. Performantica. 150-156.
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 238