IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță",
Chişinău, Moldova, 2 aprilie 2015
Contabilitatea , auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Grigoroi L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 298
ISBN: 978-9975-75-755-3
CZU: 657(082)=135.1=111=161.1 C 69
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 31 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Economie (318)Pedagogie (5)Administrare publică (4)Drept (2)