IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice07
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice5/613/25
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 32
13 publicatii cu CZU (40.6%)
4 publicatii cu DOI (12.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID,
2 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori
Proiecte Tabelul(2)
Lista publicaţiilor - 32. Descărcări - 552. Vizualizări - 12658.
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Dimensiunea identitară a Învăţământului economic superior: competenţe versus cunoaştere
Ioan-Franc Valeriu , Diamescu Andrei-Marius
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 10-15.
Disponibil online 8 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Acțiuni ale Comisiei Europene în domeniul combaterii pandemiei COVID-19
Ciumac Svetlana , Bădileanu Marina
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chișinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 114-152.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Looking back to correct the future - SDGS indicators on R&D and innovation in European Union in the context of sustainability
Ailincă Alina Georgeta
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. Performantica. 3-14.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Pandemia de coronavirus – lecţii “deocamdată” învăţate
Franc Valeriu-Ioan , Diamescu Andrei-Marius
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 16-25.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social and educational integration modalities for gifted children
Bălan Mariana , Uzlău Carmen
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. Performantica. 38-45.
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social and educational integration modalities for gifted children
Bălan Mariana , Uzlău Carmen
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. Editura PERFORMANTICA. 38-45.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Analysis of land use changes and their influence on soil features. case study: Secaș village, Timiș county (Romania)
Copăcean Loredana , Zisu Ionuț , Mazăre Valentin , Cojocariu Luminiţa
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții și factorii descriptorii cu referire la starea resurselor forestiere în contextul sustenabilității economice
Idriceanu Cătălin Ionel
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia „Adrilang“. 214-218.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordinates of the legislative framework regarding the delimitation of Romania’s mountain area
Ungureanu Dănuț , Gitan Danut
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. Performantica. 403-410.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori ai economiei și societății digitale în România și UE-28 în contextul realităților și perspectivelor demografice
Ailincă Alina Georgeta
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 64-69.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legăturile dintre resursele naturale şi industrie într-o lume globalizată
Sima Cristian , Georgescu Luminița-Izabell
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul și corporațiile transnaționale – factori-cheie ai protecției mediului în condițiile globalizării
Bădileanu Marina , Ciumac Svetlana , Băleanu Daniela Nicoleta
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evoluţia sistemului energetic din România
Bădileanu Marina , Ciumac Svetlana
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018. Chişinău. Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”. 199-230.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiuni de exploatare a minereurilor din România ca ţară membră a Uniunii Europene
Sima Cristian
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018. Chişinău. Î. S. Firma Editorial-Poligrafi că „Tipografi a Centrală”. 173-198.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Abordarea managerial-modelistică a entităților din domeniul sportului
Ceauşu Daian-Mihai , Gâf-Deac Ioan I. , Gâf-Deac Maria , Hurloiu Lacramioara Rodica , Marinescu Nicolae Cicerone
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. Editura acreditata CNCSIS. 168-174.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentrarea ştiinţelor în folosul noii economii bazate pe cunoaşterea supradisciplinară
Gâf-Deac Ioan I. , Nicolae Andrei , Valeca Cristina Monica , Marian Nicolae , Streza Viorel Bogdan
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. Editura acreditata CNCSIS. 211-216.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte și modele referitoare la gestiunea economică în sport
Marinescu Ioana-Andreea , Ceauşu Daian-Mihai , Gâf-Deac Ioan I. , Zarnescu Odi Mihaela , Beloiu Ramona
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. Editura acreditata CNCSIS. 239-243.
Disponibil online 1 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturi de risc între „noua economie” şi „noua economie politică” în România
Gâf-Deac Ioan I. , Valeca Cristina Monica , Nicolae Andrei , Streza Viorel Bogdan , Barbulescu Adrian
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. Editura acreditata CNCSIS. 207-210.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse, riscuri și bune practici în entitățile sportive
Ceauşu Daian-Mihai , Gâf-Deac Ioan I. , Marinescu Ioana-Andreea , Zarnescu Odi Mihaela , Pîrvulescu Mihaela
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. Editura acreditata CNCSIS. 163-167.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 12

Cultura firmei şi managementul resurselor umane – relaţie biunivocă ce condiţionează decisiv competitivitatea
Bulearcă Marius , Neagu Cornelia
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 288-294.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32