IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal" Lingvistică ,
Bălți, Moldova, 19-20 aprilie 2013
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal. Lingvistică
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Responsabili de ediție: Branişte L.
Locul publicării: Bălți
Editura: Editura Presa universitară bălțeană, Bălţi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi & Editura Vasiliana ’98, Iaşi
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 402
ISBN: 978-9975-50-131-6
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-365-9
CZU: 811'1(082)=00 C 68
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 septembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)Filologie (67)Pedagogie (8)Sociologie (2)Economie (1)Studiul artelor, culturologie (12)Administrare publică (1)