IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2067): competenţă (20), education (16), competence (15)
Manifestări ştiinţifice organizate21
Reviste ştiinţifice fondate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1849. Descărcări - 4964. Vizualizări - 329701.
Articole în reviste din RM - 842. Publicaţii la conferinţe din RM - 995. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 221

„Călătorie în Africa” de Vasile Alecsandri: aventură inițiatică și „investiție de imaginație”
Grejdieru Angela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 104-109.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan
Popa Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,,O viziune românească asupra lumii”
Sainenco Ala
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actanții obligatorii și facultativi ca mijloc de realizare a valenței
Varzari Elena, Sirota Elena
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 11-14.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile pentru ameliorarea calității aerului atmosferic în podișul Moldovei de nord
Capcelea Victor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 282-285.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acumularea substanțelor chimice nocive în produsele alimentare
Rotari Natalia
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 49-52.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al. Robot: o necesară recuperare biografică
Cecan Lilia, Vrabie Diana
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 27-31.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a codurilor de etică a întreprinderilor străine și autohtone
Revenco Ana-Maria
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 83-87.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a teoriilor etice normative și aplicarea lor în întreprinderile autohtone
Fosa Iulian
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 110-116.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza de cumpărare/vânzare a valutei efectuate pe piața valutară a Republicii Moldova
Iagubov Ana
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 143-146.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dinamicii PIB-ului în Republica Moldova
Stanciuc Ana
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 160-166.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza doctrinei juridice privind asigurarea și garantarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
Macarenco Alina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 133-137.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza procesului de asamblare a planșetelor din ramura Automotive
Reicu Andrei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 591-593.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza statistică a nivelului de trai al populației din Republica Moldova
Parasciuc Alina
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 102-105.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annihilation difficult / distrubed behavior in communication - suggestions for conflict management
Nacai Lilia
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 55-56.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea transparenței decizionale prin implementarea sistemului electronic de achiziţii m-tender în Republica Moldova
Ciobanu Ion, Josan-Ţaranu Ana
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 514-519.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
Cazacu Daniela
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 245-249.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale integrării socio-profesionale ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale
Foca Eugenia, Bejan Angela
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 239-244.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte poetice în proza scurtă a lui George Meniuc
Chișlari Olga, Abramciuc Maria
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 19-23.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind schimbarea identităţii de gen a persoanei fizice în Republica Moldova
Ţaranu Ludmila
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 383-385.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1849