IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (6729): competence (25), education (22), competenţă (21)
Manifestări ştiinţifice organizate42
Reviste ştiinţifice fondate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (12 ORCID ) 0.02%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2312. Descărcări - 8432. Vizualizări - 516185.
Articole în reviste din RM - 890. Publicaţii la conferinţe din RM - 1403. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 15

Ciclul epistolar Negru pe alb de Constantin Negruzzi: epicitate și discurs fervent
Abramciuc Maria
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creangă în exegeza literară
Băicean Iraida
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industrial revolution 4.0: a new paradigm for economic growth
Perciun Rodica, Amarfii-Railean Nelli
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraida Costin-Băicean. Ion Creangă și proza Basarabeană. Chișinău: Cunivas, 2020, 277 p.
Abramciuc Maria, Băicean Iraida
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul narativ Creangă
Costin Iraida
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (I)
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (II)
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVIEW to the monography “Diagnosis of the economic potential of the enterprise”,author Nelli AMARFII-RAILEAN, PhD in Economics, Associate Professor, Republic of Moldova
Babii Leonid
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice
Faigher Anatolie, Cernomoreţ Sergiu, Nastas Andrei
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale
Cazacu Daniela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The state and trends of disciplinary misconduct and violence in the Republic of Moldova: theoretical-practical approaches
Faigher Anatolie, Cernomoreţ Sergiu, Nastas Andrei
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение возможностей систем адаптивного обучения
Parahonico Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 163-166.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когнитивно-поведенческая терапия, как элемент психологического консультирования пар в кризисной ситуации
Cazacu Daniela, Gorodeţcaia Iulia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лингводидактический аспект проблемы «тавтология» (на материале первой главы «Пролегомен» из романа Е. Водолазкина «Лавр»)
Parahonico Ludmila
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 262-267.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки
Briceag Silvia, Odobescu Tatiana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 309

„Călătorie în Africa” de Vasile Alecsandri: aventură inițiatică și „investiție de imaginație”
Grejdieru Angela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 104-109.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan
Popa Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,,O viziune românească asupra lumii”
Sainenco Ala
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actanții obligatorii și facultativi ca mijloc de realizare a valenței
Varzari Elena, Sirota Elena
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 11-14.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile pentru ameliorarea calității aerului atmosferic în podișul Moldovei de nord
Capcelea Victor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 282-285.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2312