IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (6560): competence (22), education (21), competenţă (21)
Manifestări ştiinţifice organizate40
Reviste ştiinţifice fondate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (9 ORCID ) 0.02%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2252. Descărcări - 7501. Vizualizări - 434431.
Articole în reviste din RM - 878. Publicaţii la conferinţe din RM - 1355. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (I)
Bantoş Ana
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice
Faigher Anatolie, Cernomoreţ Sergiu, Nastas Andrei
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale
Cazacu Daniela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The state and trends of disciplinary misconduct and violence in the Republic of Moldova: theoretical-practical approaches
Faigher Anatolie, Cernomoreţ Sergiu, Nastas Andrei
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лингводидактический аспект проблемы «тавтология» (на материале первой главы «Пролегомен» из романа Е. Водолазкина «Лавр»)
Parahonico Ludmila
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 262-267.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки
Briceag Silvia, Odobescu Tatiana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 262

„Călătorie în Africa” de Vasile Alecsandri: aventură inițiatică și „investiție de imaginație”
Grejdieru Angela
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 104-109.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan
Popa Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,,O viziune românească asupra lumii”
Sainenco Ala
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actanții obligatorii și facultativi ca mijloc de realizare a valenței
Varzari Elena, Sirota Elena
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 11-14.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile pentru ameliorarea calității aerului atmosferic în podișul Moldovei de nord
Capcelea Victor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 282-285.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acumularea substanțelor chimice nocive în produsele alimentare
Rotari Natalia
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 49-52.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al. Robot: o necesară recuperare biografică
Cecan Lilia, Vrabie Diana
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 27-31.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altfel de evaluare formativă la matematică. Instrumentul web 2.0. Socrative
Cernei Adriana, Zastînceanu Liubov
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 6-13.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a codurilor de etică a întreprinderilor străine și autohtone
Revenco Ana-Maria
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 83-87.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a teoriilor etice normative și aplicarea lor în întreprinderile autohtone
Fosa Iulian
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 110-116.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza de cumpărare/vânzare a valutei efectuate pe piața valutară a Republicii Moldova
Iagubov Ana
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 143-146.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dinamicii PIB-ului în Republica Moldova
Stanciuc Ana
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 160-166.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza doctrinei juridice privind asigurarea și garantarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
Macarenco Alina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 133-137.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza procesului de asamblare a planșetelor din ramura Automotive
Reicu Andrei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica UTM. 591-593.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2252