IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (10517): education (36), competence (32), family (30)
Reviste/manifestări ştiinţifice588
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice64/508246/608
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 3557
1656 publicatii cu CZU (46.6%)
54 publicatii cu DOI (1.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (143 ORCID,
152 Google Scholar ID,
23 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(10)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3557. Descărcări - 26487. Vizualizări - 1430345.
Articole în reviste din RM - 1002. Publicaţii la conferinţe din RM - 2481. Publicaţii peste hotare - 74.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 86

Специфика изучения синтаксических единиц в практике школьного преподавания
Бабюк Александра
Славянские чтения
Nr. 16-17(22-23) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Economia verde”: oportunități și provocări socialeconomice
Branaşco Natalia
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 194-200.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Green economy”: social-economic opportunities and challenges
Branaşco Natalia
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 41-42.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abajur pentru o biblioteca
Sîrbu Livia , Bălănescu Flori , Vrabie Diana , Dementieva Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări contemporane ale educației „nativilor digitali”
Şova Tatiana , Bețivu Aurelia
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 332-340.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele notariale şi administraţia publică locală în contextul evoluţiei legislative şi doctrinare din Republica Moldova
Schin George-Cristian
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. Tipografia «Print-Caro». 332-337.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea mărimilor tabelare neregulate în programare
Ţîcău Vitalie
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 321-324.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor numerice la rezolvarea ecuațiilor polinomiale
Ţîcău Vitalie , Țîcău Stela
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. Tehnica- UTM. 122-123.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor vizuale de predare la studierea cursurilor universitare în scopul dezvoltării competențelor digitale și de programare ale studenților din domeniul IT și non-IT
Skutnițki Olesea , Popov Lidia
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. Universitatea de Stat din Tiraspol. 313-320.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea socială în caz de incapacitate temporară de muncă
Tarlapan Cristina
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2. 2021. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 131-133.
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihopedagogică a elevilor cu dificultăți de învățare
Pereteatcu Maria
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția II. 2021. Bălți, Republica Moldova. Centrul editorial universitar. 121-127.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de aplicare a vectorilor pentru simularea operatiilor cu multimi in C++
Ţîcău Vitalie
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. . 130-131.
Disponibil online 2 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of innovations’ implementation management in art education
Bularga Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. Performantica. 12-17.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și sistemul infracțiunilor contra inviolabilității și libertății sexuale
Faigher Anatolie , Cernomoreţ Sergiu
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 432-438.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiuni dintre geografia militară, geografia politică şi geopolitică
Maxim Vasile , Buga Oleg
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 56-61.
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corporate social responsibility - national and international practices
Garbuz Veronica
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 340-348.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demographic transformations in the Moldavian RSS in the years 1946–1947
Pădureac Lidia
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 168-169.
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competentelor digitale la studentii de la specialitatile non-IT in conditiile instruirii la distanta la unitatea de curs "Tehnologii informationale si comunicationale"
Popov Lidia
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. . 127-128.
Disponibil online 2 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of artistic education: Praxiologicalissues
Bularga Tatiana
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. Editura PERFORMANTICA. 20-26.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența normelor juridice derogatorii în contextul declarării stării de urgență în Republica Moldova
Botnari Elena
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală. 400-404.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3557