IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Dezvoltarea durabilă a mediului rural - realizări şi perspective" dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chișinău, Moldova, 4-6 octombrie 2018
Cadastru și Drept
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.48
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Volconovici L.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 479
ISBN: 978-9975-64-297-2
CZU: 082:378.663(478-25)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 12 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (14)Tehnică (77)Ştiinţe agricole (131)Geologie şi Mineralogie (9)Economie (75)Geografie (37)Drept (149)Pedagogie (5)Sociologie (21)Administrare publică (17)Biologie (25)Arhitectura (1)Istorie (4)Filosofie (1)Medicină (3)Ştiinţe politice (7)Altele (8)Chimie (2)Psihologie (1)Studiul artelor, culturologie (1)