IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (452): soil (23), degradation (13), harvest (12)
Manifestări ştiinţifice organizate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID ) 0%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 230. Descărcări - 1617. Vizualizări - 112671.
Articole în reviste din RM - 97. Publicaţii la conferinţe din RM - 121. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Gradul de modificare cantitativă și calitativă a materiei organice din sol în rezultatul aplicării diferitor tipuri de deșeuri organogene locale
Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 139-144.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model tehnologic de valorificare ca îngrășământ a drojdiilor de vin solide la vița de vie pe rod
Siuris Andrei, Bîstrova Natalia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 145-149.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О состоянии и перпективах геохимических исследований почв в Республике Молдова
Leah Tamara
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. Shevchenko State University. 117-123.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты испытания препарата ПЛАНТАФОЛ в качестве внекорневой подкормке растений винограда
Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 135-139.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эродированные почвы в бассейне реки Бэлцата, притока Днестра
Cuhariuc Ecaterina, Bîtcă Andrei, Crivova Olga
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. Eco-TIRAS. 180-183.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 18

Acțiunea fertilizatoare a îngrășămintelor minerale asupra culturilor de câmp pe cernoziom carbonatic
Ciochina Vitalie
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 62-66.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deșeurile de la producerea băuturilor alcoolice – surse importante de materie organică
Siuris Andrei
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 62-62.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica umidității și elementelor nutritive în cernoziom carbonatic sub grâul de toamnă
Ciochina Vitalie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 207-212.
Disponibil online 24 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dry matter accumulation and nutrient consumption by winter wheat depending on the harvest level
Leah Nicolai, Andrieş Serafim, Gojinețchi Ana
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 156-161.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de sporire a capacității de producție a solurilor erodate
Andrieş Serafim, Filipciuc Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materia organică din solurile Republicii Moldova: evaluarea, starea actuală, prognoza și măsuri de ocrotire
Andrieş Serafim
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 14-20.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de optimizare a regimurilor nutritive a solurilor Moldovei
Lungu Vasile
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 177-182.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele experimentării unor procedee accesibile de valorificare a paielor ca îngrăşământ pe sol cernoziomic
Rusu Alexandru, Bulat Ludmila
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 247-252.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lucernei în acumularea azotului biologic şi materiei organice în cernoziomul levigat
Leah Nicolai
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 97-97.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii inovaționale de valorificare a deșeurilor de la fabricile vinicole
Siuris Andrei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 216-220.
Disponibil online 24 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of winery wastes as organic fertilizers in vineyeard on cambic chernozem
Siuris Andrei, Ciolacu Tatiana
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 271-276.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trace elements content in the chernozems of Moldova
Leah Tamara, Ceban Tamara
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 162-167.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typical black soils of Moldova - 140 years after its study by V.V. Dokuchaev
Cerbari Valerian, Leah Tamara, Leah Nicolai
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 55-61.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea îngrășămintelor verzi - metodă de remediere a stratului arabil compactat al solurilor
Leah Tamara, Cerbari Valerian
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 98-98.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика накопления азота и прогноз урожая озимой пшеницы
Ciochina Vitalie
Отходы, причины их образования и перспективы использования Сборник научных трудов по материалам Международной научной экологической конференции
2019. Краснодар, Россия. Типография Кубанского государственного аграрного университета. 583-586.
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 230