IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1247
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Editura: Tipografia Artpoligraf SRL
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2021
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021
Editura: Comisia Naţională Arheologică
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Editura: F.E.-P. "Tipografi a Centrală"
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1, 2021
Editura: Editura PERFORMANTICA
ISBN: 978-606-685-793-2
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2, 2021
Editura: Editura PERFORMANTICA
ISBN: 978-606-685-794-9
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, 2021
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, 2021
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2833, 2021
Editura: Taras Shevchenko National University of Kyiv
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2021
Editura: Tehnica-UTM
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2021
Editura: Tehnica-UTM
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020
Editura: Tehnica-UTM
ISBN: 978-9975-45-654-8
Afişează publicaţiile
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020
Editura: USMF
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels
ISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Afişează publicaţiile
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020
Editura: Tipografia „Print-Caro”
ISBN: 978-9975-3492-1-5
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020
Editura: Comisia Naţională Arheologică
ISBN: 978-9975-87-670-4
Afişează publicaţiile
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020
Editura: Garomont Studio
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
2, 2020
Editura:
ISBN: 978-9975-45-652-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2020
Editura: BonsOffices
ISBN: 978-9975-87-731-2
Afişează publicaţiile
Conference on Communications
Ediția a 13-a, 2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172815611-8
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 170