IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor", Volumul II
Chișinău, Moldova, 16-18 noiembrie 2017
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Volumul II
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 529
ISBN: 978978-9975-45-543-5
ISBN: 978-9975-45-545-9 (Vol. II)
CZU: 62+378.662(478-25)(082)=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (110)Tehnică (148)Ştiinţe agricole (1)Istorie (11)Economie (73)Geografie (8)Drept (9)Pedagogie (5)Medicină (5)Studiul artelor, culturologie (2)Arhitectura (8)Sociologie (15)Altele (2)Chimie (6)Filosofie (4)Psihologie (7)Administrare publică (2)