IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation
Ediția 1, 2021
Editura: ASEM
ISBN: 978-9975-155-03-8
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation
Ediția 2, 2021
Editura: ASEM
ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6, 2021
Editura: Tipogr. „Notograf Prim”
ISBN: 978-9975-3346-8-6
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.1, 2021
Editura: Tipografia UST
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 341-7
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2021
Editura: Tipografia UST
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 342-4
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3, 2021
Editura: Tipografia UST
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978- 9975-76-343-1
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39, 2021
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-744-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40, 2021
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-831-1
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36, 2020
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-744-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37, 2020
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-742-0
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.38, 2020
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-743-7
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2, 2019
Editura: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3, 2019
Editura: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3377-6-2
Afişează publicaţiile
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6, 2019
Editura: Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”
ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-273-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2, 2019
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-273-1
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35, 2019
Editura: Performantica
ISBN: 978-606-685-687-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1, 2018
Editura: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-2-8
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1, 2018
Editura: Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-3272-5-1
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 34