IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Istorie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice112
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice16/25361/178
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 643
453 publicatii cu CZU (70.5%)
51 publicatii cu DOI (7.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 26 ORCID (30.2%),
9 Google Scholar ID (10.5%),
13 Scopus Author ID (15.1%)
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Monografii Tabel(2)
Contribuții în monografii Tabel(7)
Lista publicaţiilor - 643. Descărcări - 3398. Vizualizări - 190518.
Articole în reviste din RM - 328. Publicaţii la conferinţe din RM - 311. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 1.2.Contribuții în monografii - 7
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 187
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 133
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 23
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 287

2022 - 52

Despre un curs de instruire agricolă în RASS Moldovenească: 23 ianuarie – 5 februarie 1927
Molcosean Alexandru
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 245-252.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In honorem dinu Poștarencu la 70 de ani
Sclifos Eugen-Tudor
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Concilierea începe de la adevăr”. o figură emblematică a vieții științifice și social-politice din spațiul românesc: dr. Anatol Țăranu
Enciu Nicolae
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(129-130) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dator a cerceta trecutul!”. Dr. hab., prof. univ. Valentin TOMULEȚ la 70 de ani
Cojocaru Gheorghe , Corlăteanu-Granciuc Silvia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dezghețul hrușciovist”: Coordonatele „destalinizării”. Partea a II-a (Continuare. A se vedea prima parte în „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 3-4, 2021)
Ţurcanu Mihai
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(129-130) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încetarea căsătoriei prin divorţ în Ţara Moldovei (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea): consideraţii generale
Felea Alina
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 47-48.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Între pace şi război – o carte pentru timpurile noastre
Felea Alina
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Hangerli – un principe filolog
Mischevca Vladimir
Limba Română
Nr. 7-12(273-278) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benderliii în afara hotarelor kadiatului Tighina
Chirtoagă Ion
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(129-130) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca Națională a Republicii Moldova – important centru de valorificare și promovare a cărții de patrimoniu
Cereteu Igor
Magazin bibliologic
Nr. 3 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biserica ca actor a spectacolului public românesc medieval (Cazul sărbătoririi hramului Mănăstirii Neamț
Gumenâi Ion
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. CEP USM. 165-180.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoriile comunităţilor religioase în RSSM
Fuştei Nicolae
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 61-62.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codificarea legislației din domeniul comercial în Principatele Române/România şi Basarabia: particularități şi similitudini (1812-1918)
Emilciuc Andrei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. CEP USM. 308-320.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința dezarmării de la Moscova din decembrie 1922 și România
Cojocaru Gheorghe
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul Național al istoricirlor români. Ediția a III-a. Alba Iulia, 7-10 septembrie 2022
Corlăteanu-Granciuc Silvia
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructing a philosophical voice: discursive positions in the moldovan journal of philosophy and…
Cosmescu Alexandru
Ideology and Politics Journal
Nr. 1(20) / 2022 / ISSN 2227-6068
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la reconstituirea listei cărților din biblioteca Mănăstirii Hâncu
Cereteu Igor
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții privind activitatea „Moldknigotorg”-ului și a librăriilor „Luminița” în RSS Moldovenească
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din culisele diplomatice a semnării tratatului de pace de la București: rolul lui Manuc Bey
Mischevca Vladimir
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. CEP USM. 244-265.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria instituției căsătoriei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea: condiții de încheiere a mariajului și procedura de cercetare
Felea Alina
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(129-130) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 643