IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Istorie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1381): Bessarabia (55), Romania (19), Basarabia (17)
Reviste/manifestări ştiinţifice110
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice14/19945/129
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 516
367 publicatii cu CZU (71.1%)
30 publicatii cu DOI (5.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (13 ORCID,
2 Google Scholar ID,
9 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 516. Descărcări - 2354. Vizualizări - 130335.
Articole în reviste din RM - 269. Publicaţii la conferinţe din RM - 244. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 73

Foametea organizată din 1946-1947 în Judeţul Bălţi și raionul Ungheni
Chirtoagă Ion
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Represiunile din regiunea Cernăuți în perioada iunie 1940 – iunie 1941
Ungureanu Constantin
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masa rotundă Pavel Dmitriev (Dimitriu) – istoric, documentalist, editor și demograf
Cereteu Igor , Ciobanu Tudor
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Basarabia trebuie să fie obiectul unei tranzacții, dar nu un cadou”. La o sută de ani de la conferința preliminară sovieto-romană de la Varșovia (22 septembrie – 24 octombrie 1921)
Cojocaru Gheorghe
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dezghețul hrușciovist”: coordonatele „destalinizării”. Partea I
Ţurcanu Mihai
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Rattrapons notre retard et laissons l’amerique derriere nous”: campagnes de reforme dans la RSSM pendant le plan septennal (1959-1965)
Bîrlădeanu Virgiliu
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Revista de Istorie a Moldovei” (1990-2020) – generatoare a curentului de opinie în favoarea scrierii unei noi istorii naționale (la trei decenii de la fondare)
Enciu Nicolae
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Un popor care renunță la propriul concept al istoriei naționale, va trăi și iși va educa copiii in conformitate cu valorile istoriei formulate de străini”
Ţaranu Anatolie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări identitare ale pandemiei în literatura fi losofi că românească
Bobână Gheorghe
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhim. Policarp CHIȚULESCU.Cartea slavă din Biblioteca Sfântului Sinod (secolele XVI-XVIII), București, 2020, 232 p.
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolele de vestimentație din foile de zester ale boierilor din Țara Moldovei în sec. al XVIIlea – începutul sec. al XIX-lea: expresie a portului tradițional sau a influențelor?
Felea Alina
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 21-21.
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din viața și activitatea arhivistului Emil Gane
Ciobanu Tudor
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția a II-a. 2021. Chişinău. Lexon-Prim. 14-15.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind activitatea editorială în RSSM drept vector de promovare al mijloacelor de informare
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 167-172.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basarabia ca prefață, cuprins, rezumat și concluzie a unei vieți trăite sub patru regimuri
Enciu Nicolae
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrele de partid din RSS moldovenească (1953-1964)
Tărîţă Marius
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circuitul de mărfuri şi practici comerciale între Basarabia şi restul spaţiului românesc (1812-1859).
Emilciuc Andrei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. CEP USM. 82-97.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circumstanţele întocmirii testamentelor şi motivaţiile testatorilor din Țara Moldovei (sec. al XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea)
Felea Alina
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. Bons Offices SRL. 99-100.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coliva, colacul și vinul. Ospățul de pomenire și pomenile în Țara Moldovei în sec. al XV-lea –începutul sec. al XIX-lea
Felea Alina
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 86-86.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunitatea armenească din Hâncești. Constituirea și evoluția istorică în perioada autocrației ruse
Gumenâi Ion
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 111-117.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică 12-13 iunie 1941 - 80 de ani de la deportarea populației in primul an de putere sovietică in Basarabia, 11 iunie 2021
Bîrlădeanu Virgiliu
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 516