IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1247
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Editura: Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Editura: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021
Editura: tipografia “Bons Offices SRL”
ISBN: 978-9975-87-779-4
Afişează publicaţiile
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Editura: Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
ISBN: 978-9975-121-76-7
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, 2021
Editura: Tipogr. „Notograf Prim”
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, 2021
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-140-5
Afişează publicaţiile
Proceedings - 2021 23rd International Conference on Control Systems and Computer Science Technologies
Ediția a 23-a, 2021
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-166543939-8
Afişează publicaţiile
Proceedings of 2021 9th International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 9-a, 2021
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-166543381-5
Afişează publicaţiile
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a, 2021
Editura: Academia de Stiinte a Moldovei
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a XI-a, 2021
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-3471-4-3
Afişează publicaţiile
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020
Editura: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-89-160-8
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-152-69-3
Afişează publicaţiile
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020
Editura: MS Logo
ISBN: 978-9975-3481-3-3
Afişează publicaţiile
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020
Editura: Academia de Administrare Publică
ISBN: 978-9975-3492-0-8
Afişează publicaţiile
Proceedings of the 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, EMC EUROPE
2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172815579-1
Afişează publicaţiile
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020
Editura: Tipografia „Adrilang“
ISBN: 978-9975-3423-3-9
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020
Editura: Tipografia «Lexon-Prim»
ISBN: 978-9975-3454-7-7
Afişează publicaţiile
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020
Editura: Tipocart Print
ISBN: 978-9975-3409-1-5
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Editura: Institutul de științe penale și criminologie aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
Afişează publicaţiile
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57, 2020
Editura: Tipografia "Print-Caro"
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 142