IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
Afişează publicaţiile
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-567-0.
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-3-6
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-779-4
Afişează publicaţiile
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-76-7
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11, 2021
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-4-3
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-140-5
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
Afişează publicaţiile
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16, 2021
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-46-539-7
Afişează publicaţiile
Proceedings - 2021 23rd International Conference on Control Systems and Computer Science Technologies
Ediția a 23-a, 2021
Organizatori: Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică, Iași
ISBN: 978-166543939-8
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Semiconductor Conference
Ediția a 44-a, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie
ISBN: 978-166543571-0
Afişează publicaţiile
Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology
Ediția a 6-a, 2021
Organizatori: Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk
ISBN: 978-5-91291-056-2
DOI: 10.18699/PlantGen2021-000
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Astronautical Congress
Ediția a 72-a, 2021
Afişează publicaţiile
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria orașului Buzău, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Институт народоведения НАН Украины, Львов
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII, 2021
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3268-3-4
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 177