IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală" In honorem Ion Dumbrăveanu doctor habilitat, profesor universitar, cu ocazia aniversării a 85-a de la naştere, 3
Chişinău, Moldova, 1 decembrie 2023
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Porumb T.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2024
Numărul de pagini: 306
ISBN: 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF)
CZU: 811.11/.13:37.0(082)=00 P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 martie 2024
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (1)Filologie (43)Economie (1)Filosofie (1)Drept (2)Pedagogie (10)Sociologie (3)Ştiinţe politice (3)Altele (1)