IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
E-Health and Bioengineering Conference
Ediția 8, 2020
ISBN: 978-172818803-4
Afişează publicaţiile
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64, R, 2021
Organizatori: Asociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Afişează publicaţiile
A Virtual Higher Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress
2019
Organizatori: Nova Science Publishers, New York
ISBN: 978-153615785-7, 978-153615784-0
Afişează publicaţiile
A.I.Cuza University Days
2016
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-909-5
Afişează publicaţiile
Advances in Experimental Medicine and Biology
Vol. 1376, 2022
ISSN: 00652598
Afişează publicaţiile
Advances In Insect Rearing For Research And Pest Management
2021
ISBN: 978-042970220-4, 978-036701338-7
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-6-7
Afişează publicaţiile
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Institutul de Ecologie şi Geografie, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Universitatea Bioterra, Bucureşti
ISBN: 978-9975-3178-9-4
Afişează publicaţiile
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a, 2016
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-108-02-7
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-81-4
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a, 2016
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a, 2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3498-7-1
Afişează publicaţiile
Black Sea Ophthalmological Society Congress
2021
Organizatori: Black Sea Ophthalmological Society, Turkey, AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.55, 2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Afişează publicaţiile
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Centrul de Excelenta in Industria Usoara I.P.
ISBN: 978-9975-134-61-3
Afişează publicaţiile
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-574-8.
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Afişează publicaţiile
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna
2018
Organizatori: Consiliul Judetean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-606-020-010-9
Afişează publicaţiile
Chemistry, physics and technology of surface
2017
Organizatori: Академия экономических наук Украины, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
ISBN: 978-966-02-8223-0
Afişează publicaţiile
Chemistry, physics and technology of surface
2016
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Ucrainei, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
ISBN: 978-966-02-7921-6
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 28-a, 2021
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 26-a, 2018
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 25-a, 2017
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române, Institute of Computer Science of the Romanian Academy, Academy of Romanian Scientists
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
Conference on Lasers and Electro-Optics
2016
ISBN: 978-194358011-8
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Afişează publicaţiile
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-588-6
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-589-3
Afişează publicaţiile
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 7, 2018
Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Afişează publicaţiile
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 6, 2017
Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Afişează publicaţiile
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală
Ediţia a III-a, 2021
Organizatori: Centrul de Medicină Legală, Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-87-878-4
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-717-8
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-718-5
Afişează publicaţiile
Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters
2016
Organizatori: Springer International Publishing, New York
ISBN: 978-331926751-7, 978-331926749-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6, 2021
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3346-8-6
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-84-033-0
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-570-0.
Afişează publicaţiile
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-831-9
Afişează publicaţiile
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-899-9
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2, 2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-583-0
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1, 2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3159-5-1
Afişează publicaţiile
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială Congresul Naţional de Farmacie
Ediția a XVII-a, 2018
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
ISSN: 2537-2823
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14, 2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3392-9-2
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-0-6
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-6-8
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11, 2017
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-133-85-2
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9, 2017
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8, 2015
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-473-6
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-440-8
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-417-0
Afişează publicaţiile
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Museum of Brăila “Carol I”
Afişează publicaţiile
Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties, and Characterization Techniques
2016
ISBN: 978-331915266-0, 978-331915265-3
Afişează publicaţiile
Heavy Metals and Other Pollutants in the Environment: Biological Aspects
2017
ISBN: 978-177188438-9, 978-177188437-2
Afişează publicaţiile
High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet
2017
Organizatori: Delft University of Technology, Delf
ISBN: 978-331959470-5
Afişează publicaţiile
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2, R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Bucureşti
ISBN: 978-9975-152-11-2
Afişează publicaţiile
IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
Ediția 1-a, 2017
ISBN: 978-150903006-4
Afişează publicaţiile
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
Afişează publicaţiile
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
Afişează publicaţiile
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-102-2
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-12-1
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-327-1
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe sociale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-49-6.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-48-9.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-50-2.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-701-4.
ISBN: 978-9975-71-926-1.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-814-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-815-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-818-9
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-816-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-818-9
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 , R, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 , R, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
R, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-51-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a, 2011
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-415-6
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-312-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-284-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-285-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-286-1
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-252-6
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-249-6
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-250-2
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-251-9
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-159-8
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 , 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-160-4
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-161-1
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1-a, Vol. 514, 2019
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediţia a 1-a, Vol. 161, 2016
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Issues in Toxicology
2021
Organizatori: Universitatea din Bradford
ISSN: 17577179
Afişează publicaţiile
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020
ISBN: 978-9975-3201-4-6
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5, 2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-7-6
Afişează publicaţiile
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-80-7
Afişează publicaţiile
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Afişează publicaţiile
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-274-2
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Afişează publicaţiile
Medical Plants – present and perspectives Dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamţ
Ediția a 12-a, 2016
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” - Piatra Neamţ
ISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-315-8
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-170-3
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-157-4
Afişează publicaţiile
Middle Atlantic Regional Meeting
Ediția a 45-a, 2017
Afişează publicaţiile
NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
2016
ISBN: 978-940177591-5
ISSN: 18746489
Afişează publicaţiile
Neuroscience for Medicine and Psychology
2020
Organizatori: I.P. Pavlov Russian Physiological Society, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Институт психологии РАН, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Universitatea de Stat din Belarus
ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
Afişează publicaţiile
Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans
2021
ISBN: 978-012820782-6
Afişează publicaţiile
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Afişează publicaţiile
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
ISBN: 978-9975-76-299-1
Afişează publicaţiile
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
ISBN: 978-9975-84-050-7
Afişează publicaţiile
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Planta . Наука, практика та освіта
Ediția 3, vol.1, 2022
Organizatori: Ministry of Health of Ukraine, Министерствo Образования и Науки Украины, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Национальный фармацевтический университет, Харьков, Kyiv Medical University, Институт ботаники им. Н. Г. Холодного, Асоціація Виробників Фітосировини України
ISBN: 978-966-437-620-1 (повне зібрання)
ISBN: 978-966-437-621-8 (Том 1)
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
Practica psihologică modernă
2015
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS), Московский Институт Гештальта и Психодрамы
ISBN: 978-9975-46-265-5. P 139
Afişează publicaţiile
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-567-0.
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-238-0
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-239-7
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1, 2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISBN: 978-9975-46-636-3
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 1, 2021
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2, 2021
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1, 2019
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 9975-46-421-1
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2, 2019
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 3, 2019
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-423-9.
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4, 2019
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5
Afişează publicaţiile
Proceedings of Science
2021
Organizatori: Universitatea din Hamburg
ISSN: 18248039
Afişează publicaţiile
Proceedings of the ASME Turbo Expo
2016
ISBN: 978-079184974-3
Afişează publicaţiile
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Promoting Objective and Measurable Food Quality and Safety
Ediţia a 2-a, 2016
ISBN: 978-151084495-7
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-8-9
Afişează publicaţiile
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149- 88-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
Afişează publicaţiile
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-159-78-4
Afişează publicaţiile
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-45-0.
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-157-73-5
Afişează publicaţiile
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 37-a, 2015
Organizatori: Academia de Științe Medicale din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-2460-6
Afişează publicaţiile
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 36-a, 2014
Organizatori: Academia de Științe Medicale din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-2094-3
Afişează publicaţiile
Re_Discovering University Autonomy: The Global Market Paradox of Stakeholder and Educational Values in Higher Education
2016
Organizatori: Aalborg University
ISBN: 978-113738872-8, 978-134955212-2
Afişează publicaţiile
România în spațiul euroatlantic: interferențe culturale și lingvistice
2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
ISBN: 978-606-023-221-6
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a, 2018
Organizatori: Centrul de Cercetare Oltchim, Ramnicu Valcea, Academia Româna, Societatea de Chimie din România
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference Dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Academiei Romane
Ediția a XXXIV-a, 2016
Organizatori: Centrul de Cercetare Oltchim, Ramnicu Valcea, Academia Româna, Societatea de Chimie din România
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1, 2019
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 2, 2019
ISSN: 2285-5750; CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 1, 2018
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2, 2018
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX, 2017
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX, 2016
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII, 2015
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVII, 2014
ISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVI, 2013
ISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV, 2012
ISSN: ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.1, R, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.2, R, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4.
ISBN (pdf): 978-9975-159-61-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-41-8
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-09-9
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-07-5
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-995-7
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-901-8
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-774-8
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia II, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-774-8
Afişează publicaţiile
Simpozion de numismatică
Ediția 19, R, 2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Societatea Numismatică din Republica Moldova, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
ISBN: 978-9975-87-854-8
Afişează publicaţiile
Societies and Political Orders in Transition
2022
ISSN: ISSN:2511-2201; E-ISSN:2511-221X
Afişează publicaţiile
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-17-6.
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6, 2022
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5, 2021
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-432-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4, 2020
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3382-6-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3, 2019
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3316-1-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2, 2016
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-89-029-8
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1, 2015
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3054-5-7
Afişează publicaţiile
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-1-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
Afişează publicaţiile
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-367-3.
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, Educaţie, Cultură
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-039-3
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-791-1
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4, 2015
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-722-9
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3, 2014
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-678-5
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2, 2013
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-635-8
Afişează publicaţiile
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistrean
Ediția a IV-a, 2019
Organizatori: Consiliul Judetean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-606-020-157-1
Afişează publicaţiile
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universitatea din Oradea
ISBN: 978-9975-163-43-9
Afişează publicaţiile
Studies in Fuzziness and Soft Computing
2021
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISSN: 1434-9922
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-45-4
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-46-1
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1, 2017
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe Sesiunea științifică a facultății de Biologie
Ediţia 1, 2022
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Afişează publicaţiile
Tendințe moderne în psihologia practică
2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Școala Doctorală de Psihologie
ISBN: 978-9975-46-370-6
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26, 2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3542-3-3
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2019
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3240-4-5
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2017
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-6-1
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2016
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-6-1
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2015
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2014
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-9-6.
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2013
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-5-8
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2012
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4107-8-6
Afişează publicaţiile
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology
2018
Organizatori: Academia Româna, Institutul de Biologie al Academiei Române
ISBN: 978-606-998-044-6
Afişează publicaţiile
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2020
Organizatori: Институт электродинамики НАН Украины
Afişează publicaţiile
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3369-3-2
Afişează publicaţiile
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3276-0-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-297-9
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-298-6. (vol. 2)
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-271-9
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-243-6
Afişează publicaţiile
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-225-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-235-1
Afişează publicaţiile
Transactions of the American Nuclear Society
Ediţia 1, Vol. 114, 2016
ISSN: 0003018X
Afişează publicaţiile
Trends in Mathematics
2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 22970215
Afişează publicaţiile
Un mediu sigur-sănătate protejată
2020
Organizatori: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Biroul Regional Moldova al OMS
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3513-9-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3, 2018
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-074-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1, R, 2016
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
ISBN: 978-9975-133-48-7
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, T, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-3389-4-3
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediția 7, 2017
ISBN: 978-9975-3036-5-1
Afişează publicaţiile
Workshop on Foundations of Informatics
I, 2015
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-4237-3-1
Afişează publicaţiile
Аналитика РБ-2017
Ediția a V-a, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Belarus, Scientific and Technical Production Cooperative "Analysis X"
ISBN: 978-985-553-432-8
Afişează publicaţiile
Аналитика РБ-2018
Ediția a VI-a, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Belarus, Scientific and Technical Production Cooperative "Analysis X"
Afişează publicaţiile
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020
Organizatori: Ministry of Education and Science of the Russian Federation , ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
ISBN: 978-5-905200-43-4
Afişează publicaţiile
Здоровые почвы – гарант устойчивого развития
2022
Organizatori: Курский государственный университет, г. Курск
Afişează publicaţiile
З’їзді хірургів України
Ediția a 23-a, 2015
Afişează publicaţiile
Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды
Partea 2, 2018
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, Институт Физиологии Растений им „К.А.Тимирязева“ РАН
ISBN: 978-5-94797-324-2
Afişează publicaţiile
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a, 2022
Organizatori: Ministry of Agriculture Russian Federation
Afişează publicaţiile
Научно-образовательное пространство:
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-83-068-3
Afişează publicaţiile
Национальная философия в глобальном мире
2018
Organizatori: The Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus
ISBN: 978-985-552-768-9
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31, 2021
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, Педиатрическое респираторное общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, European Respiratory Society
ISBN: 978-5-901450-20-8
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30, 2020
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество
ISBN: 978-5-901450-19-2
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29, 2019
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Педиатрическое респираторное общество, Общество торакальных хирургов Москвы и Московской области, Ассоциация торакальных хирургов России, Союз медицинских сестер (Столичное сестринское сообщество), ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, European Respiratory Society
ISBN: 978-5-901450-18-5
Afişează publicaţiile
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани
Ediţia a 5-a, 2021
Organizatori: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
ISBN: 978-5-907502-31-4
Afişează publicaţiile
1 - 283 of 283