IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN (pdf): 978-9975-82-317-3
Afişează publicaţiile
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64, 2021
Organizatori: Asociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Afişează publicaţiile
A Virtual Higher Education Campus in a Global World: The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress
2019
Organizatori: Nova Science Publishers, New York
ISBN: 978-153615785-7, 978-153615784-0
Afişează publicaţiile
A.I.Cuza University Days
2016
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, National Erasmus+ Office, Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-582-1
Afişează publicaţiile
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, National Erasmus+ Office, Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-581-4
Afişează publicaţiile
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-293-3
Afişează publicaţiile
Actualități în pneumologia copilului
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-82-328-9
Afişează publicaţiile
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-909-5
Afişează publicaţiile
Advances in Experimental Medicine and Biology
Vol.1376, 2022
ISSN: 00652598
Afişează publicaţiile
Advances In Insect Rearing For Research And Pest Management
2021
ISBN: 978-042970220-4, 978-036701338-7
Afişează publicaţiile
Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe
2023
Organizatori: AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Asigurarea expertizei ştiinţifice ale politicilor naţionale ca unul din obiectivele esenţiale ale centrelor de cercetare
2022
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-6-7
Afişează publicaţiile
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a, 2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Institutul de Ecologie şi Geografie, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Universitatea Bioterra, Bucureşti
ISBN: 978-9975-3178-9-4
Afişează publicaţiile
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a, 2016-2018
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-108-02-7
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-81-4
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a, 2013-2022
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a, 2013-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3498-7-1
Afişează publicaţiile
Black Sea Ophthalmological Society Congress
Ediția 19, 2021
Organizatori: Black Sea Ophthalmological Society, Turkey, AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.55, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Afişează publicaţiile
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-313-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Centrul de Excelenta in Industria Usoara I.P.
ISBN: 978-9975-134-61-3
Afişează publicaţiile
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-574-8.
Afişează publicaţiile
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017
Organizatori: Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
ISBN: 978-9975-71-931-5.
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Afişează publicaţiile
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna
2018
Organizatori: Consiliul Judetean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-606-020-010-9
Afişează publicaţiile
Chemistry, physics and technology of surface
2016-2017
Organizatori: Академия экономических наук Украины, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
ISBN: 978-966-02-8223-0
Afişează publicaţiile
Chemistry, physics and technology of surface
2016-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Ucrainei, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
ISBN: 978-966-02-7921-6
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 28-a, 2017-2022
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 26-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia 25, 2017-2022
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române, Institute of Computer Science of the Romanian Academy, Academia Oamenilor de Știință din Romania
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
Conference on Lasers and Electro-Optics
2016
ISBN: 978-194358011-8
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Afişează publicaţiile
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-588-6
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-589-3
Afişează publicaţiile
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 7, 2017-2018
Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Afişează publicaţiile
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 6, 2017-2018
Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Afişează publicaţiile
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală
Ediţia a III-a, 2021
Organizatori: Centrul de Medicină Legală, Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-87-878-4
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-717-8
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-718-5
Afişează publicaţiile
Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters
2016
Organizatori: Springer International Publishing, New York
ISBN: 978-331926751-7, 978-331926749-4
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6, 2017-2021
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3346-8-6
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017-2021
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-84-033-0
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-570-0.
Afişează publicaţiile
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023
Organizatori: Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova, Necunoscută, Finlanda, Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-175-20-3.
Afişează publicaţiile
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, Universitatea Apollonia din Iași
ISBN: 978-9975-62-607-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISBN: 978-5-88554-205-0
Afişează publicaţiile
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022
Organizatori: AO "Institutul Justiției Constituționale", Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Uniunea Juriştilor din Moldova, Universitatea Americană din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM, Universitatea Apollonia din Iași, Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN (pdf): 978-9975-3509-0-7
Afişează publicaţiile
E-Health and Bioengineering Conference
Ediția 8, 2016-2020
ISBN: 978-172818803-4
Afişează publicaţiile
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-831-9
Afişează publicaţiile
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-899-9
Afişează publicaţiile
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-638-7
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-681-3
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-583-0
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-822-0
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN (pdf): 978-9975-3509-1-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Engineering Education at the Cross-Roads of Civilizations
Ediţia 2005, 2005
Organizatori: Middle East Technical University
ISBN: 978-975429236-7
Afişează publicaţiile
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-732-2.
Afişează publicaţiile
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3159-5-1
Afişează publicaţiile
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială Congresul Naţional de Farmacie
Ediția a XVII-a, 2018
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
ISSN: 2537-2823
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3392-9-2
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12, 2010-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-0-6
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13, 2010-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3289-6-8
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-133-85-2
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-473-6
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-440-8
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-417-0
Afişează publicaţiile
Fortificaţiile din epoca fierului în spaţiul tiso-nistrean
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Museum of Brăila “Carol I”
Afişează publicaţiile
Forum al recuperării fizice medicale Chișinău
Editia 4, 2022
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
Afişează publicaţiile
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
e-ISBN: 978-9975-175-38-8
Afişează publicaţiile
Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties, and Characterization Techniques
2016
ISBN: 978-331915266-0, 978-331915265-3
Afişează publicaţiile
Heavy Metals and Other Pollutants in the Environment: Biological Aspects
2017
ISBN: 978-177188438-9, 978-177188437-2
Afişează publicaţiile
High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet
2017
Organizatori: Delft University of Technology, Delf
ISBN: 978-331959470-5
Afişează publicaţiile
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Bucureşti
ISBN: 978-9975-152-11-2
Afişează publicaţiile
IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
Ediția 1-a, 2017
ISBN: 978-150903006-4
Afişează publicaţiile
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
Ediția 4, 2020-2023
ISBN: 979-835039553-2
DOI: 10.1109/KhPIWeek61412.2023
Afişează publicaţiile
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
Afişează publicaţiile
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
Afişează publicaţiile
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-175-74-6
Afişează publicaţiile
Imunodeficiențele primare în era screening-ului neonatal
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-102-2
Afişează publicaţiile
Inessa Soktoeva's Scientific Heritage in the Context of the Current Issues in Modern Fine Arts
2018
ISBN: 978-5-9793-1241-5
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-476-3
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-12-1
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3405-6-4
ISBN (pdf): 978-9975-3405-7-1
Afişează publicaţiile
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a IX-a, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3405-3-3
ISBN (pdf): 978-9975-3405-4-0
Afişează publicaţiile
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Formare Continuă
ISBN: 978-9975-3405-1-9
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-327-1
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-471-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-472-5.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-469-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-470-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-51-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-50-2.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-49-6.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-48-9.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-701-4.
ISBN: 978-9975-71-926-1.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-814-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-815-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-816-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, R, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-818-9
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
R, SNEI, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-163-90-3
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-415-6
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-312-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-284-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-285-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-286-1
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-252-6
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-249-6
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-250-2
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-251-9
Afişează publicaţiile
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
Ediția 2-a, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN (pdf): 978-9975-167-32-1
DOI: 10.5281/zenodo.10400991
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-159-8
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 , 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-160-4
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-161-1
Afişează publicaţiile
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-859-6
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.514, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.161, Issue 1, 2012-2021
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Issues in Toxicology
2021
Organizatori: Universitatea din Bradford
ISSN: 17577179
Afişează publicaţiile
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Afişează publicaţiile
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020
ISBN: 978-9975-3201-4-6
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5, 2012-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-7-6
Afişează publicaţiile
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-80-7
Afişează publicaţiile
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Afişează publicaţiile
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-274-2
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 869, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 692, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 722, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 638, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 588, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 595, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 536, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 543, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Medical Plants – present and perspectives Dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamţ
Ediția a 12-a, 2016
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” - Piatra Neamţ
ISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-315-8
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-170-3
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-157-4
Afişează publicaţiile
Middle Atlantic Regional Meeting
Ediția a 45-a, 2017
Afişează publicaţiile
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
e-ISBN: 978-9975-62-500-5
Afişează publicaţiile
Nanotechnology
Vol. 2, 2010
ISSN: 978-143983402-2
Afişează publicaţiile
NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology
2016-2018
ISBN: 978-940177591-5
ISSN: 18746489
Afişează publicaţiile
Neuroscience for Medicine and Psychology
2016-2021
Organizatori: I.P. Pavlov Russian Physiological Society, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Институт психологии РАН, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Universitatea de Stat din Belarus
ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
Afişează publicaţiile
Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans
2021
ISBN: 978-012820782-6
Afişează publicaţiile
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Afişează publicaţiile
Optics InfoBase Conference Papers
2005-2021
ISBN: 155752839X, 978-155752839-1
ISSN: 21622701
Afişează publicaţiile
Optics InfoBase Conference Papers
2005-2021
ISBN: 155752808X, 978-155752808-7
ISSN: 21622701
Afişează publicaţiile
Optics InfoBase Conference Papers
2005-2021
ISBN: 1557527873, 978-155752787-5
ISSN: 21622701
Afişează publicaţiile
Optics InfoBase Conference Papers
2005-2021
ISBN: 1557527865, 978-155752786-8
ISSN: 21622701
Afişează publicaţiile
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
ISBN: 978-9975-76-299-1
Afişează publicaţiile
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
ISBN: 978-9975-84-050-7
Afişează publicaţiile
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era
Ediția 37, 2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
ISSN: Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X
Afişează publicaţiile
Planta . Наука, практика та освіта
Ediția 3, vol.1, 2022
Organizatori: Ministry of Health of Ukraine, Министерствo Образования и Науки Украины, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Национальный фармацевтический университет, Харьков, Kyiv Medical University, Институт ботаники им. Н. Г. Холодного, Асоціація Виробників Фітосировини України
ISBN: 978-966-437-620-1 (повне зібрання)
ISBN: 978-966-437-621-8 (Том 1)
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
Practica psihologică modernă
2013-2015
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS), Московский Институт Гештальта и Психодрамы
ISBN: 978-9975-46-265-5. P 139
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-238-0
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-239-7
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-739-1
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISBN: 978-9975-46-636-3
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 9975-46-421-1
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-422-2
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 3, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-423-9.
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-424-6
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978- 9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-347-8
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978- 9975-46-348-5
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 2, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISSN: 1857-0267
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5
Afişează publicaţiile
Proceedings of Science
2017-2021
Organizatori: Universitatea din Hamburg
ISSN: 18248039
Afişează publicaţiile
Proceedings of Science
2017-2021
Organizatori: Stony Brook University
ISSN: 18248039
Afişează publicaţiile
Proceedings of the ASME Turbo Expo
2016
ISBN: 978-079184974-3
Afişează publicaţiile
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Promoting Objective and Measurable Food Quality and Safety
Ediţia a 2-a, 2016
ISBN: 978-151084495-7
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-84-9
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-66-5
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014-2017
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014-2017
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-8-9
Afişează publicaţiile
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018
Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Afişează publicaţiile
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-159-01-2
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149- 88-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
Afişează publicaţiile
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-159-78-4
Afişează publicaţiile
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-45-0.
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-157-73-5
Afişează publicaţiile
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 37-a, 2014-2015
Organizatori: Academia de Științe Medicale din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-2460-6
Afişează publicaţiile
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 36-a, 2014-2015
Organizatori: Academia de Științe Medicale din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-2094-3
Afişează publicaţiile
România în spațiul euroatlantic: interferențe culturale și lingvistice
2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
ISBN: 978-606-023-221-6
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a, 2016-2018
Organizatori: Centrul de Cercetare Oltchim, Ramnicu Valcea, Academia Româna, Societatea de Chimie din România
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference Dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Academiei Romane
Ediția a XXXIV-a, 2016-2018
Organizatori: Centrul de Cercetare Oltchim, Ramnicu Valcea, Academia Româna, Societatea de Chimie din România
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1, 2012-2019
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 2, 2012-2019
ISSN: 2285-5750; CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 1, 2012-2019
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2, 2012-2019
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX, 2012-2019
ISSN: 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX, 2012-2019
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII, 2012-2019
ISSN: 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVII, 2012-2019
ISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVI, 2012-2019
ISSN: 2285-5750, ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV, 2012-2019
ISSN: ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750
Afişează publicaţiile
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-824-4
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 27, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-547-0
ISBN (pdf): 978-9975-62-548-7
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 27, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-547-0
ISBN (pdf): 978-9975- 62-449-7
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4.
ISBN (pdf): 978-9975-159-61-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-524-1
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-41-8
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-09-9
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-07-5
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-995-7
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-901-8
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-774-8
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia II, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-774-8
Afişează publicaţiile
Simpozion de numismatică
Ediția 19, 2019-2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Societatea Numismatică din Republica Moldova, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română
ISBN: 978-9975-87-854-8
Afişează publicaţiile
Societies and Political Orders in Transition
2018-2022
ISSN: ISSN:2511-2201; E-ISSN:2511-221X
Afişează publicaţiile
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
Vol. 130, 2015
Organizatori: Universitatea Texas A and M
ISSN: 21941009
ISBN: 978-331918566-8
Afişează publicaţiile
State, security and human rights în era digitală
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-17-6.
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-128-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-432-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3382-6-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3316-1-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-89-029-8
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3054-5-7
Afişează publicaţiile
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2014-2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-1-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014-2018
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
ISBN: 978-9975-3371-9-9
Afişează publicaţiile
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-367-3.
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2012-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, Educaţie, Cultură
2012-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-039-3
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-791-1
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-722-9
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-678-5
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-635-8
Afişează publicaţiile
Structuri arheologice din aşezările epocii fierului în spaţiul tiso-nistrean
Ediția a IV-a, 2019
Organizatori: Consiliul Judetean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-606-020-157-1
Afişează publicaţiile
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-172-10-3
Afişează publicaţiile
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universitatea din Oradea
ISBN: 978-9975-163-43-9
Afişează publicaţiile
Studies in Fuzziness and Soft Computing
2021
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISSN: 1434-9922
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-45-4
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2, 2014-2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-46-1
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1, 2014-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe Sesiunea științifică a facultății de Biologie
Ediţia 1, 2022
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Afişează publicaţiile
Tendințe moderne în psihologia practică
2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Școala Doctorală de Psihologie, UPSC
ISBN: 978-9975-46-370-6
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26, 2011-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3542-3-3
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3240-4-5
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-6-1
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-6-1
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3019-3-0.
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-9-6.
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4241-5-8
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice
2011-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-4107-8-6
Afişează publicaţiile
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology
2018
Organizatori: Academia Româna, Institutul de Biologie al Academiei Române
ISBN: 978-606-998-044-6
Afişează publicaţiile
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2020
Organizatori: Институт электродинамики НАН Украины
Afişează publicaţiile
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3369-3-2
Afişează publicaţiile
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018-2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3276-0-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-297-9
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-298-6. (vol. 2)
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-271-9
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-243-6
Afişează publicaţiile
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-225-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-235-1
Afişează publicaţiile
Transactions of the American Nuclear Society
Ediţia 1, Vol. 114, 2016
ISSN: 0003018X
Afişează publicaţiile
Trends in Mathematics
2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 22970215
Afişează publicaţiile
Un mediu sigur-sănătate protejată
2020
Organizatori: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Biroul Regional Moldova al OMS
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3513-9-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-074-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1, 2016-2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
ISBN: 978-9975-133-48-7
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, T, 2015-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-3389-4-3
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediția 7, 2015-2020
ISBN: 978-9975-3036-5-1
Afişează publicaţiile
Workshop on Foundations of Informatics
I, 2015
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-4237-3-1
Afişează publicaţiile
Аналитика РБ-2017
Ediția a V-a, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Belarus, Scientific and Technical Production Cooperative "Analysis X"
ISBN: 978-985-553-432-8
Afişează publicaţiile
Аналитика РБ-2018
Ediția a VI-a, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Belarus, Scientific and Technical Production Cooperative "Analysis X"
Afişează publicaţiile
Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем
Ediția 19, 2021
Organizatori: Vyatka State University, ФГУП «Федеральный экологический оператор», Информационный центр по атомной энергии Кирова, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
ISBN: 978-5-98228-248-4
Afişează publicaţiile
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020
Organizatori: Ministry of Education and Science of the Russian Federation , ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
ISBN: 978-5-905200-43-4
Afişează publicaţiile
Здоровые почвы – гарант устойчивого развития
2022
Organizatori: Курский государственный университет, г. Курск
Afişează publicaţiile
З’їзді хірургів України
Ediția a 23-a, 2015
Afişează publicaţiile
Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды
Partea 2, 2018
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, Институт Физиологии Растений им „К.А.Тимирязева“ РАН
ISBN: 978-5-94797-324-2
Afişează publicaţiile
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a, 2022
Organizatori: Ministry of Agriculture Russian Federation
Afişează publicaţiile
Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи»
2016
Organizatori: Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України
Afişează publicaţiile
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-83-068-3
Afişează publicaţiile
Национальная философия в глобальном мире
2018
Organizatori: The Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus
ISBN: 978-985-552-768-9
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32, 2007-2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Педиатрическое респираторное общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases, Moscow, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
ISBN: 978-5-901450-20-8
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31, 2007-2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, Педиатрическое респираторное общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, European Respiratory Society
ISBN: 978-5-901450-20-8
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30, 2007-2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество
ISBN: 978-5-901450-19-2
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 29, 2007-2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Педиатрическое респираторное общество, Общество торакальных хирургов Москвы и Московской области, Ассоциация торакальных хирургов России, Союз медицинских сестер (Столичное сестринское сообщество), ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, European Respiratory Society
ISBN: 978-5-901450-18-5
Afişează publicaţiile
Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук
2018
Organizatori: Universitatea de Stat Mari, Yoshkar-Ola
ISBN: 978-5-906949-79-0
Afişează publicaţiile
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани
Ediţia a 5-a, 2017-2021
Organizatori: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
ISBN: 978-5-907502-31-4
Afişează publicaţiile
Четвёртые Казанские искусствоведческие чтения.
Ediția 4, 2015
Organizatori: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан
ISBN: 978-5-4428-0085-2
Afişează publicaţiile
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 18, Cartea 2, 2022-2023
Organizatori: Vyatka State University, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
ISBN: 978-5-98228-265-1 (Книга 2)
ISBN: 978-5-98228-263-7
Afişează publicaţiile
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 17, Cartea 2, 2022-2023
Organizatori: Vyatka State University, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
ISBN: 978-5-98228-251-4 (Книга 2)
ISBN: 978-5-98228-249-1
Afişează publicaţiile
1 - 358 of 358