IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective" Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar,
Chişinău, Moldova, 29-30 septembrie 2020
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 291
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
CZU: 37.0(082)=135.1=161.1 Î-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (369)Administrare publică (2)Filologie (65)Istorie (4)Economie (6)Filosofie (3)Psihologie (58)Sociologie (23)Ştiinţe fizico-matematice (58)Tehnică (10)Chimie (12)Biologie (16)Geografie (15)Medicină (2)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (6)Drept (2)Ştiinţe politice (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)