IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective" Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice,
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol. 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-76-251-9
CZU: [37.016+81/82.09]:378.4(478-25)(082)=00 Î-59
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (48)Istorie (3)Pedagogie (159)Studiul artelor, culturologie (6)Psihologie (43)Sociologie (19)Economie (4)Ştiinţe fizico-matematice (31)Tehnică (8)Chimie (7)Biologie (6)Geografie (4)Filosofie (1)Drept (2)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)