IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ
АБГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
124
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul şi rezumatele comunicărilor
2020
Editura: Tipografia «Lexon-Prim»
ISBN: 978-9975-3454-7-7
Afişează publicaţiile
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020
Editura: Tipocart Print
ISBN: 978-9975-3409-1-5
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Editura: Institutul de științe penale și criminologie aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
Afişează publicaţiile
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57, 2020
Editura: Tipografia "Print-Caro"
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, 2020
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-123-8
Afişează publicaţiile
Pattern Recognition and Tracking XXXI
Ediția a XXXI-a, 2020
Editura: The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1, 2020
Editura: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul
ISBN: 978-9975-88-060-2
ISSN: ISSN 2587-3563. – E-ISSN 2587-3571
Afişează publicaţiile
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 11281, 2020
Editura: SPIE
ISSN: 0277786X
ISBN: 978-151063325-4
Afişează publicaţiile
Proceedings IMCS-55
2019
Editura: Tipografia Valinex
ISBN: 978-9975-68-378-4
Afişează publicaţiile
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019
Editura: Tipografia „Adrilang“
ISBN: 978-9975-3287-6-0
Afişează publicaţiile
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019
Editura: Institutul de Relații Internaționale din Moldova
ISBN: 978-9975-3076-7-3
Afişează publicaţiile
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-3316-2-3
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, 2019
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-104-7
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a, 2019
Editura: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3290-4-0
Afişează publicaţiile
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a, 2019
Editura: Tipogr. "Print-Caro"
ISBN: 978-9975-56-657-5
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția a X-a , 2019
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-3371-7-5
Afişează publicaţiile
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a, 2019
Editura: Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni” Iasi
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1, 2019
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-3370-2-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2, 2019
Editura: UPS „Ion Creangă”
ISBN: 978-9975-3370-3-8
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 70