IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare", 9
Chișinău, Moldova, 30-31 mai 2017
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 9
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Responsabili de ediție: Ghilaş V., Vornic V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: "Notograf Prim" SRL
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 140
ISBN: 978-9975-84-030-9
CZU: 902/904+39+7.0(082)=135.1=111=161.1 P44
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 iunie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (31)Istorie (302)Pedagogie (15)Studiul artelor, culturologie (813)Sociologie (33)Economie (4)Arhitectura (31)Ştiinţe politice (7)Filosofie (3)Drept (2)Medicină (2)Psihologie (3)Biologie (4)Geografie (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Ştiinţe agricole (1)