IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Parteneriate în educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile universitare",
Chişinău, Moldova, 29 noiembrie 2019
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
Cautare
Responsabili de ediție: Racu A.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. „Print-Caro”
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 128
ISBN: 978-9975-72-411-1
CZU: 37.015.3:378(082)=135.1=161.1 P 36
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2019  18
Disponibil în IBN: 18 mai 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (18)