IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice." Analele ştiinţifice ale doctoranzilor, 19
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2022
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice. Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.20, Partea 1
Locul publicării: Chișinău
Editura: Tipogr. UPS "Ion Creangă"
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 281
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISBN: 978-9975-46-636-3
CZU: 082:378.637P 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (7)Filologie (23)Istorie (6)Pedagogie (228)Psihologie (127)Sociologie (58)Administrare publică (5)Altele (1)Medicină (2)Tehnică (5)Studiul artelor, culturologie (3)Drept (3)Biologie (1)Economie (2)