IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2023
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-5-36241-208-1
Afişează publicaţiile
Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering
2024
ISBN: 979-835036064-6
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia 30, 2017-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-39-0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-175-99-9
ISBN: 978-9975-175-98-2
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie Farmacia de azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială
Ediția a XIX-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-075-203-5
Afişează publicaţiile
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-817-6
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2022
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-134-7
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-971-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Conferința Naționala de Neuroștiințe Moderne „Boala Parkinson și Alte Tulburari de Mișcare”
Ediția 4, 2023
Organizatori: Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, Societatea de Neurologie din Romania
ISSN: ISSN 2821 – 5311 ISSN – L 2821 – 5311
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-0 (Vol. 1)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.4, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-956-3
ISBN (pdf): 978-9975-45-960-0
Afişează publicaţiile
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-313-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Creativitate. Tehnologie. Marketing
IV, 2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-987-7
Afişează publicaţiile
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-496-1
Afişează publicaţiile
Colocviul Internațional de Antropologie
Ediţia 4, 2024
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-682-8
ISBN (pdf): 978-9975-62-683-5
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Vol.5, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-62-533-3
Afişează publicaţiile
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN (pdf): 978-9975-82-317-3
Afişează publicaţiile
Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică
Ediţia 1, 2024
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-884-8
Afişează publicaţiile
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-170-09-3
Afişează publicaţiile
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-46-867-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 21, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-606-4
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF)
Afişează publicaţiile
CONFER 2023
Vol.12, 2023
ISSN: 2601-1263
ISSN: 2344-5270
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISSN: 2345-1476
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-06-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-20-8
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cecg.I.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-21-5
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul III, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-22-2
ISBN: 978-9975- 167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cdr.V.2023.17
Afişează publicaţiile
Congresul naţional de reumatologie
Ediția 29, Vol.32, Supl., 2023
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry
Ediția 8, 2018-2023
ISBN: 979-835034165-2
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-6-1
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-93-9
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29, 2017-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-76-401-8
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29, 2017-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-81-074-6
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia, Universitatea din Valencia
ISBN: 978-953-7220-70-9
Afişează publicaţiile
Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering
Ediţia a 8-a, 2022
Organizatori: University of Ruse “Angel Kanchev”
ISBN: 978-166540709-0
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediţia a XVI-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-166548162-5
Afişează publicaţiile
Cinematografia națională: istorie și destine
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-156-6.
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2017-2024
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-966-8.
Afişează publicaţiile
Condensed Matter Research at the IBR-2
2022
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISBN: 978-5-9530-0568-5
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-821-4
Afişează publicaţiile
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
Afişează publicaţiile
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-88-3
Afişează publicaţiile
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2020-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-56-984-2
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-830-6 (PDF) (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022
ISBN (pdf): 978-9975-3387-8-3
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3542-2-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 979-0-3481-0105-7
ISBN (pdf): 978-9975-3597-7-1
Afişează publicaţiile
Conferinta anuala a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral
2022
Organizatori: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-97-5
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-467-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 4, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-872-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3530-9-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-7-8
ISBN (pdf): 978-9975-3583-8-5 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cecg.I.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-9-2
ISBN (pdf): 978-9975-3385-6-1
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1
ISBN: 978-9975-3385-7-8.
ISBN (pdf): 978- 9975-3385-8-5 (PDF).
DOI: 10.36004/nier.cdr.2022.16
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-574-8.
Afişează publicaţiile
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Organizatori: Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală "Codrii"
ISBN: 978-9975-72-585-9
Afişează publicaţiile
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-934-7
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 28-a, 2017-2023
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea din Oradea, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-10-2144-4
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.55, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 3041, 2016-2021
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
CASEE universities as laboratories for new paradigms in life sciences and related disciplines
2021
Afişează publicaţiile
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-793-2
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-794-9
Afişează publicaţiile
Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building Field
Ediția 16, 2021
Organizatori: Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti, Politecnico di Torino, University of Ruse “Angel Kanchev”, Warsaw University of Technology, Universidad de Cádiz, Asociatia managerilor si a inginerilor economisti din Romania
ISSN: 2457 - 3388
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-703-3
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-3-9
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Vol.4, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-158-28-2
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-80-7
Afişează publicaţiile
Congress of the European Association for Endoscopic Surgery
Ediţia 29, 2022
DOI: 10.1007/s00464-022-09337-0
PubMed: 35705754
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Congresul IV național de oncologie
1(3), 2015
ISSN: 1857-4572
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 978-9975-3529-9-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Congres de Boală Parkinson și tulburări de mișcare
Ediția a 2-a, 2021
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov
Afişează publicaţiile
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală
Ediţia a III-a, 2021
Organizatori: Centrul de Medicină Legală, Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-87-878-4
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-985-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-986-1
Afişează publicaţiile
Conference on Applied Electronics
Ediția a 25-a, 2019-2020
Organizatori: University of West Bohemia, Pilsen
DOI: 10.23919/AE49394.2020.9232828
Afişează publicaţiile
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-1-5
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-654-8
Afişează publicaţiile
Conference on Communications
Ediția a 13-a, 2020
Organizatori: Academia Tehnică Militară, Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-172815611-8
Afişează publicaţiile
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings
Ediția a 2-a, 2020
Organizatori: Artvin Coruh University
Afişează publicaţiile
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020
Organizatori: Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 4-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia, Universitatea din Valencia
ISBN: 978-953-7220-52-5
Afişează publicaţiile
Conference on Information Technology and Nanotechnology
Ediția a 6-a, 2020
Organizatori: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва
ISBN: 978-172817041-1
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XV-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
DOI: 10.1109/DAS49615.2020.9108969
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-670-4
Afişează publicaţiile
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-75-989-2
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-633-3 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-632-6
ISBN: 978-9975-45-634-0 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2020-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-56-768-8
Afişează publicaţiile
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5, 2020
Organizatori: Ministerul Apărării Naţionale, București, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu
ISSN: ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering
Ediția a 15-a, 2020
Organizatori: Национальный университет „Львовская политехника”
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Vol.3, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2833, 2016-2021
Organizatori: Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3
Afişează publicaţiile
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-652-4
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a, 2020
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică "D. Brandza", Universitatea din București
Afişează publicaţiile
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-731-2
Afişează publicaţiile
Conference on System Theory, Control and Computing
Ediția 24, 2014-2020
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-172819809-5
Afişează publicaţiile
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Comm-a, 2020
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-00-6
Afişează publicaţiile
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite, 2020
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-00-6
Afişează publicaţiile
Conferința Națională de Învățământ Virtual CNIV 2020 Online
Ediția a XVIII-a , 2020
Organizatori: Universitatea din Bucureşti
ISSN: 1842-4708
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1, 2020
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-717-8
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-717-8
Afişează publicaţiile
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Inventică, Iaşi
ISBN: 978-606-685-718-5
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2805, 2016-2021
Organizatori: Херсонский национальный технический университет, Bundeswehr University Munich
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-103-2
Afişează publicaţiile
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting
Ediția 21, 2019
Organizatori: Univerzitet u Beogradu
ISBN: 978-86-7220-100-0
Afişează publicaţiile
Conference on Applied Electronics
Ediția 24, 2019-2020
Organizatori: University of West Bohemia, Pilsen
ISBN: 978-802610813-9
ISSN: 18037232
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-968-7
Afişează publicaţiile
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a, 2017-2019
Organizatori: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
ISSN: ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X
Afişează publicaţiile
Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application
Vol. 25, 2019
Organizatori: Warsaw University
ISBN: 978-363179308-4
Afişează publicaţiile
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-84-XXX
Afişează publicaţiile
Conference on Innovative Research
2019
Organizatori: Forumul Inventatorilor Români
DOI: 10.1088/1757-899X/572/1/011001
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ISBN: 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-476-2
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-127-67-7
Afişează publicaţiile
Congresul Național al Societății Române de Coloproctologie
2019
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-588-6
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-589-3
Afişează publicaţiile
Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age
Ediția a 16-a, 2019
Organizatori: Universidad Complutense de Madrid
ISBN: 978-989853393-7
Afişează publicaţiile
Chemical technologies and Biotechnologies and food technologies
2019
Organizatori: University of Ruse “Angel Kanchev”
ISBN: 1311-3321
e-ISBN: 2603-4123
Afişează publicaţiile
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-156-4
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-148-3
Afişează publicaţiile
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-56-693-3
Afişează publicaţiile
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-108-89-8
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3378-0-9
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-934-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-932-8
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-931-1
Afişează publicaţiile
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
Ediția a 20-a, 2014-2018
Organizatori: Societatea de Obstetrică şi Ginecologie
ISBN: 978-973-0-27806-4
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 26-a, 2017-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2267, 2016-2021
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-87-410-6
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry
Ediția a 5-a, 2018-2023
Organizatori: Democritus University of Thrace
ISBN: 978-153867500-7
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Afişează publicaţiile
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-48-4
Afişează publicaţiile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3225-3-9
Afişează publicaţiile
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
Ediția a 16-a, 2017-2019
Organizatori: Imperial College London
DOI: 10.1007/s10107-008-0235-8
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 3-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia
ISBN: 978-953-7220-29-7
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ISBN: 978-3-7089-1737-5
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v331
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-1-5
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 13, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-63-368-0
Afişează publicaţiile
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules
Ediția a VI-a, 2018
Organizatori: Национальная академия наук Беларуси, Institute of Bioorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus, Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XIV-a, 2016-2022
ISBN: 978-153861495-2
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017-2024
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-3164-5-3
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-127-50-9.
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7, 2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), KPMG in Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-127-59-2
Afişează publicaţiile
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-031-2
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Ediția 4, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-34-2.
Afişează publicaţiile
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018
Organizatori: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48
Afişează publicaţiile
Cyanobacteria: From Basic Science to Applications
2018
Organizatori: Elsevier Inc., Amsterdam
ISBN: 978-012814668-2, 978-012814667-5
Afişează publicaţiile
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-134-20-0
Afişează publicaţiile
Centenarul unirii:educatia in spiritul valorilor nationale din perspectiva dialogului pedagogic
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Centrul de Excelenta in Industria Usoara I.P.
ISBN: 978-9975-134-61-3
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Communicative Action and Transdisciplinarity in the Ethical Society
Ediția 11, Vol.7, 2018-2019
Organizatori: Universitatea Valahia din Târgoviste
ISSN: ISSN (print): 2601 – 2510 ISSN (on-line): 2601 – 2529 ISSN–L: 2601 – 2510
ISBN: 978-1-910129-19-7
Afişează publicaţiile
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 7, 2017-2018
Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Theoretical Electricity
2016-2018
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-153863806-4
Afişează publicaţiile
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3222-0-1
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3272-2-0
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3202-8-3
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Afişează publicaţiile
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Ediţia 51, 2014-2018
ISBN: 9788894263824
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.48, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-297-2
Afişează publicaţiile
Competing Values in Archaeological Heritage
2018
Organizatori: University of Manchester
ISBN: 978-331994102-8, 978-331994101-1
Afişează publicaţiile
Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives
2018
Organizatori: De Gruyter, Berlin
ISBN: 978-311057121-9, 978-311057120-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: ISBN 978-9975-75-891-8.
Afişează publicaţiile
Cercetarea şi gestionarea resurselor de sol”, conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională
2017
Organizatori: Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţa Solului, Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
ISBN: 978-9975-71-931-5.
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia 25, 2017-2023
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române, Institute of Computer Science of the Romanian Academy, Academia Oamenilor de Știință din Romania
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
Conference on Chemistry and Chemical Engineering
Ediția a 20-a, 2017
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
Afişează publicaţiile
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 3-a, 2017-2019
Organizatori: Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca
ISSN: ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-893-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-894-9
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978- 9975-75-897-0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-899-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-892-5
Afişează publicaţiile
Communications in Computer and Information Science
Volume 700, 2017-2018
ISBN: 978-331966835-2
ISSN: 18650929
Afişează publicaţiile
Communications in Computer and Information Science
Volume 810, 2017-2018
Organizatori: Hacettepe University, Ankara, University of Zagreb
ISBN: 978-331974333-2
ISSN: 18650929
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4, 2017-2019
Organizatori: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Chimie al AŞM
ISBN: 978-3-940237-47-7
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 5, 2017-2019
Organizatori: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Italian Association for Calorimetry and Thermal Analysis, Interdivisional Group of Calorimetry and Thermal Analysis (GICAT) of the Italian Society of Chemistry, Universitatea „La Sapienza“, Universitatea din Craiova, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei Române
ISBN: 978-3-940237-59-0
Afişează publicaţiile
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna
2018
Organizatori: Consiliul Judetean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-606-020-010-9
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3168-4-2
Afişează publicaţiile
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4, 2014-2017
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-915-5
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 5, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Association of Botanical Gardens from Romania, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Afişează publicaţiile
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
Ediția a 15-a, 2017-2019
Organizatori: RWTH Aachen University
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
ISBN: 978-3-903035-14-0
ISSN: 2520-3401
Afişează publicaţiile
Chemistry, physics and technology of surface
2016-2017
Organizatori: Академия экономических наук Украины, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
ISBN: 978-966-02-8223-0
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017-2024
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: 978-9975-84-029-3.
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie al AŞM, Academia Româna, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu", Chişinău
ISBN: 978-9975-139-54-0
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Afişează publicaţiile
Communicative Action and Transdisciplinarity in the Ethical Society
Ediția 9, Vol.4, 2018-2019
Organizatori: Universitatea Valahia din Târgoviste
ISSN: ISSN (print): 2601 – 2510 ISSN (on-line): 2601 – 2529 ISSN–L: 2601 – 2510
ISBN: 978-1-910129-16-6
Afişează publicaţiile
Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi
Vol. 6, 2017-2018
Organizatori: Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-544-2
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978978-9975-45-543-5
ISBN: 978-9975-45-545-9 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile
2017
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 12, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Primăria Municipiului Iaşi, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării:Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman
Ediția 12, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-7-7
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 7, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul de Antichitati "Tudor Arnaut", USM
ISBN: 978-9975-3180-2-0
Afişează publicaţiile
Conferința Națională de Chirurgie CNC 2017
Vol.1, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISSN: 2601-0097 ISSN-L 2601-0097
Afişează publicaţiile
Contaminated sites
2016
Organizatori: Ministry of Environment of the Slovak Republic, Slovak Environment Agency
ISBN: 978-80-89503-54-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 11, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Institutul Patrimoniului Cultural, Consiliul Raional Cahul, Primăria mun. Cahul, Primăria s. Colibaşi, r-nul Cahul , Primaria s. Brînza, r-nul Cahul, Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul, Primăria s. Văleni, r-nul Cahul, Primăria s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul, Primăria s. Vadul lui Isac, r-nul Cahul, Primaria com. Manta, r-nul Cahul, Primăria s. Pelinei, r-nul Cahul, Primăria s. Crihana Veche, r-nul Cahul, Primăria s. Cartal, Ucraina, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-368-0
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.46, 2011-2022
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-284-2
Afişează publicaţiile
CIGRE Session 46
Ediția 46, 2016
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016-2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 1787, 2016-2021
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Conference on Lasers and Electro-Optics
2016
ISBN: 978-194358011-8
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Chirurgie
2016
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 2-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia
ISBN: 978-953-7220-25-9
Afişează publicaţiile
Chemistry, physics and technology of surface
2016-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Ucrainei, Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
ISBN: 978-966-02-7921-6
Afişează publicaţiile
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerații privind calitatea vieții în contextul Europei în schimbare
Ediția a 2-a, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediția a XIII-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-150901993-9
Afişează publicaţiile
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-291-4
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-500-8; 978-9975-45-501-5
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-500-8; 978-9975-45-502-2
Afişează publicaţiile
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Ediţia 49, 2014-2018
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Theoretical Electricity
2016-2018
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-146738562-6
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
ISBN: 978-9975-4453-9-9
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Moldova
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Afişează publicaţiile
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ediția 11, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 6, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul de Antichitati "Tudor Arnaut", USM
ISBN: 978-9975-71-851-6
Afişează publicaţiile
Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters
2016
Organizatori: Springer International Publishing, New York
ISBN: 978-331926751-7, 978-331926749-4
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-029-5.
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 4, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM
ISBN: 978-9975-3036-8-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-75-773-7
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-714-0
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015-2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3168-4-2
Afişează publicaţiile
Conference on Control Systems and Computer Science
2015
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISSN: 21921709
Afişează publicaţiile
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-75-755-3
Afişează publicaţiile
Conference on Drought: Research and Science-Policy Interfacing
2015
Organizatori: Universitatea Politehnică Valencia
ISBN: 9781138027794
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 1, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-115-62-9
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Moldova
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Afişează publicaţiile
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Ediţia 48, 2014-2018
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 5, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-722-9
Afişează publicaţiile
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013-2015
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-11-8
Afişează publicaţiile
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3, 2014-2017
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-68-244-2
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 1-a, 2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia
ISBN: 978-953-7220-15-0
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 3, 2010-2017
Organizatori: Gradina Botanică (Institut) a AŞM
ISBN: 978-9975-62-370-4
Afişează publicaţiile
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA)
ISBN: 978-9975-75-710-2.
Afişează publicaţiile
Computational Methods in Applied Sciences
Volume 40, 2016
ISSN: 18713033
Afişează publicaţiile
Conference on System Theory, Control and Computing
Ediția 18, 2014-2020
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-147994601-3
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 4, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-584-3
Afişează publicaţiile
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Ediţia 47, 2014-2018
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ediția 9, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
ISBN: 978-9975-9932-5-8
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 9, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Uniunea Societăților Tehnico-Științifice din Moldova, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-368-0
Afişează publicaţiile
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
Ediția a 16-a, 2014-2018
Organizatori: Societatea de Obstetrică şi Ginecologie
ISSN: 1220-5532
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-381-3 (Vol. – I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-382-0 (Vol. – II)
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.3, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-249-6
ISBN (pdf): 978-9975-45-382-0 (Vol. – II)
Afişează publicaţiile
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
ISBN: 978-9975-4494-1-0
Afişează publicaţiile
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32, 2010-2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-244-6
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.33, 2011-2022
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
Afişează publicaţiile
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-127-9
Afişează publicaţiile
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Association of chartered certified accountants (ACCA), Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-4242-7-1.
Afişează publicaţiile
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură
Vol. 1, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-129-3
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-363-5
Afişează publicaţiile
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură şi Studii Culturale
Vol. 2, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)
ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-130-9
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-364-2
Afişează publicaţiile
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Lingvistică
Vol. 3, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM)
ISBN: 978-9975-50-131-6
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-365-9
Afişează publicaţiile
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013-2015
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-11-8
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-311-0
ISBN (pdf): ISBN 978-9975-45-311-0. (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-310-3
ISBN: 978-9975-45-312-7
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-310-3
ISBN: 978-9975-45-312-7
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 3, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-451-8
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ediția 8, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
ISBN: 978-9975-53-245-7
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 7, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul de Istorie a Oraşului Chişinău, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”, or. Soroca, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-343-7
Afişează publicaţiile
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-4407-2-1
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediţia 2, 2010-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
ISBN: 978-9975-62-311-7
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-77-2
Afişează publicaţiile
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012-2019
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., Association of chartered certified accountants (ACCA)
ISBN: 978-9975-75-619-8.
Afişează publicaţiile
Communication, context, interdisciplinarity
Ediția 1, 2012
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISSN: 2069-3389
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 2, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-306-1
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 6, 2006-2022
Organizatori: Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Bacău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Refugiaților din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, Iaşi, Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-606-92832-5-7
Afişează publicaţiile
Cadastru şi drept
Vol.30, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
Afişează publicaţiile
Conferința Națională de Chirurgie
2011-2017
Organizatori: Academia de Științe Medicale din România, Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Afişează publicaţiile
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
Ediția 5, 2011
Organizatori: Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-4078-3-0
ISBN: 978-9975-4078-4-7
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-57-4
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II, 2011-2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-58-1
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 1, 2011-2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-177-7
Afişează publicaţiile
Colindatul de ceată bărbătească
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Culturii, Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului naţional imaterial
ISBN: 978-9975-105-49-1
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 5, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Liceul teoretic de Creativitate „Prometeu”, Chişinău
ISBN: 978-9975-63-320-8
Afişează publicaţiile
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27, 2010-2013
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-997564-196-8
Afişează publicaţiile
Conservation of plant diversity
Ediția 1, 2010-2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Centrul Regional de Mediu (REC-Moldova)
Afişează publicaţiile
Conference on Electrical and Power Engineering
Editia 6-a, Vol. 2, 2010
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-0079-2; 978-606-13-0078-5
Afişează publicaţiile
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,
2009
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova , Fundația Hanns Seidel, Germania
ISBN: 978-9975-935-19-7
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 3, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-9975-45-094-2
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 2, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-9975-9841-2-6
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 1, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Forul Democrat al Românilor din Moldova
ISBN: 978-9975-9841-2-6
Afişează publicaţiile
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“
ISBN: 9975-9716-1-X
Afişează publicaţiile
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-97-9
Afişează publicaţiile
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1, 2005
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-97-9
Afişează publicaţiile
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 9975-931-72-3
Afişează publicaţiile
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
1994-1997
ISSN: 10928669
Afişează publicaţiile
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
Ediţia 8, 1994-1997
ISSN: 10928669
Afişează publicaţiile
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
Ediţia 6, 1994-1997
ISSN: 10928669
Afişează publicaţiile
1 - 332 of 332