IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale", 1
Chişinău, Moldova, 5-6 noiembrie 2009
Cooperarea internaţională a organelor de drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii transnaţionale”,
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Responsabili de ediție: Victor C.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”
Anul publicării: 2009
Numărul de pagini: 300
ISBN: 978-9975-935-19-7
CZU: 351.74+343.85(082)=135.1=161.1=112.2 C 70
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2009  54
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Drept (54)Sociologie (1)Ştiinţe politice (3)