IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor",
Chișinău, Moldova, 23-25 martie 2021
Cuvinte-cheie (746): grammar (9), syntax (5), senzor (4)
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 620
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 C 65
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023 Vol.4 103
  2023 Vol.3  104
  2023 Vol.2  75
  2023 Vol.1  113
  2022 Vol.2  152
  2022 Vol.1  153
  2021 Vol.2  198
  2021 Vol.1  167
  2020 Vol.2  163
  2020 Vol.1 140
  2019 Vol.2 179
  2019 Vol.1 180
Disponibil în IBN: 22 iunie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (376)Tehnică (812)Ştiinţe agricole (33)Filologie (44)Biologie (29)Geologie şi Mineralogie (3)Istorie (12)Economie (215)Filosofie (43)Drept (38)Medicină veterinară (11)Arhitectura (133)Psihologie (19)Pedagogie (22)Studiul artelor, culturologie (82)Chimie (27)Medicină (25)Sociologie (12)Ştiinţe politice (20)Administrare publică (17)Geografie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)