IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-62-535-7
Afişează publicaţiile
Myopia Day
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-127-87-5
Afişează publicaţiile
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-64-360-3
Afişează publicaţiile
Modern directions of scientific research development
Ediția 13, 2022
ISBN: 978-1-73981-126-6
Afişează publicaţiile
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
e-ISBN: 978-9975-62-500-5
Afişează publicaţiile
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
9, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-3544-2-4
Afişează publicaţiile
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul Globalizării
Ediția 3, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-147-83-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-274-2
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 722, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ISBN (pdf): 978-9975-45-851-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-166-14-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-32-9
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 5, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-3555-6-8
ISBN (pdf): 978-9975-3555-7-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-170-2
Afişează publicaţiile
Metal Oxides for Non-volatile Memory: Materials, Technology and Applications
2022
Organizatori: Elsevier Inc., Amsterdam
ISBN: 978-012814629-3, 978-012814630-9
Afişează publicaţiile
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-8-4
Afişează publicaţiile
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Matematică din Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Materials Science Forum
2021
Organizatori: Universitatea Națională de Protecție Civilă
ISBN: 978-303573889-6
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-319-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-320-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-321-9
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-324-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-322-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-323-3
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică
2020
Organizatori: Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
ISBN: 978-9975-56-783-1
Afişează publicaţiile
Media and digital literacy in language education
2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3490-0-0
Afişează publicaţiile
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-151-11-5
Afişează publicaţiile
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2, 2020
Organizatori: Asociația Dascăli Emeriți, Asociația Grădinița ”Roza Venerini”, Universitatea de Stat din Tiraspol, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău
Afişează publicaţiile
Mechatronic Systems and Materials MSM 2020
Ediția a 15-a, 2020
Organizatori: Bialystok University of Technology
ISBN: 978-172816956-9
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3422-5-4
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-309-7
Afişează publicaţiile
Multi-omics data integration for genotype phenotype association INTEGRAPE 2020
2020
Afişează publicaţiile
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences Dedicated to the 75th anniversary of Azerbaijan National Academy of Sciences
Ediția a 2-a, 2020
Organizatori: Azerbaijan National Academy of Sciences
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-305-9.
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-304-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-303-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-301-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-302-8
Afişează publicaţiile
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-25-4
Afişează publicaţiile
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-151-97-9
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-736-7
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-315-8
Afişează publicaţiile
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-09-9
Afişează publicaţiile
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
Afişează publicaţiile
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019
Organizatori: Danube Delta National Institute for Research and Development
ISBN: 978-606-8896-00-7
Afişează publicaţiile
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35, 2013-2019
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-247-7
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 290, Ediția 9-a, 2017-2019
Organizatori: Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
ISSN: 22747214
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-271-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-268-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-270-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-269-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-267-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019
ISBN: 978-9975-56-717-6
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-280-9
Afişează publicaţiile
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „45 ani de învățământ superior medical veterinar din Republica Moldova”
Vol.54, 2013-2019
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-310-8.
Afişează publicaţiile
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018
Organizatori: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”
ISBN: 978-9975-50-226-9
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată
Afişează publicaţiile
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49, 2013-2019
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 210, Ediția 22-a, 2017-2019
Organizatori: Georgia Institute of Technology
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
Mental health in this challenging worldFirst International Congress of The society of Psychiatrists, Narcologists, Psychotherapists and clinical Psychologists Clinicians of the Republic of Moldova
Edition I, 2018
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017-2019
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-7-4
Afişează publicaţiile
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 178, Ediția 22-a, 2017-2019
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 184, Ediția 22-a, 2017-2019
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3260-0-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-229-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-230-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-231-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-232-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-233-5
Afişează publicaţiile
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018-2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3043-8-2
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-431-1
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 4, 2014-2022
Organizatori: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3178-8-7
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-246-5
Afişează publicaţiile
Midwest Enzyme Chemistry Conference
Ediția a 38-a, 2018
Organizatori: Northwestern University
Afişează publicaţiile
Microscopy of Semiconducting Materials 2003
2018
ISBN: 978-135108308-9, 0750309792, 978-131589553-6
Afişează publicaţiile
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
ISBN: 978-9975-9787-1-2
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 127, Ediția 11-a, 2017-2019
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 112, Ediția 21-a, 2017-2019
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 125, Ediția 21-a, 2017-2019
Organizatori: Hellenic Centre for Marine Research, Anavyssos
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
Middle Atlantic Regional Meeting
Ediția a 45-a, 2017
Afişează publicaţiile
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017-2019
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-2-9
Afişează publicaţiile
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-444-1
Afişează publicaţiile
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLVI-a, 2015-2017
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-97-8
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Afişează publicaţiile
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2009-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Orange Moldova S.A., Endava, Necunoscută, Moldova, Deeplace, BC Moldova Agroindbank S.A., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Societatea Fizicienilor din Moldova, S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale, Centrul de Guvernarea Electronică, RENAM A.O., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-4264-8-0
Afişează publicaţiile
Mathematical Research Summaries
Vol. 2, 2017
Afişează publicaţiile
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields Dedicated to the 60th anniversary of R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
2016
Organizatori: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry R. I. Agladze of the Academy of Sciences of Georgia, Tbilisi
Afişează publicaţiile
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-57-218-7
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-9787-1-2
Afişează publicaţiile
Medical Plants – present and perspectives Dedicated to the 60-year celebration of the „Stejarul” Biological Research Centre
Ediția a 12-a, 2016
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” - Piatra Neamţ
ISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Afişează publicaţiile
Managementul public al programelor europene
2016
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-241-6
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-139-6
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-170-3
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 3, 2014-2022
Afişează publicaţiile
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLIV-a, 2015-2017
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-007-8
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 3, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-157-4
Afişează publicaţiile
MedEspera
Ediția 5, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-56-160-0
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 2, 2014-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-4432-8-9
Afişează publicaţiile
Microelectronics and Computer ScienceThe 5th International Conference
Ediția 8, 2009-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a Republicii Moldova, QSystems Ltd., Accent Electronic, RENAM A.O., Endava, AO "HARD & SOFT", Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Uniunea Societăților Tehnico-Științifice din Moldova, Asociaţia de companii private din domeniul TIC din Republica Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Orange Moldova S.A., ICS „Allied Testing“ SRL, JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale
ISBN: 978-9975-45-329-5.
Afişează publicaţiile
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40, 2013-2019
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-263-7
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
ISBN: 978-9975-66-290-1
Afişează publicaţiile
MedEspera
2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-57-030-5
Afişează publicaţiile
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'2012
2012
Organizatori: Kyev Polytechnic Institute
ISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Societatea Fizicienilor din Moldova
Afişează publicaţiile
Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova
Ediţia 1, 2009
Organizatori: Transparency International – Moldova
ISBN: 978-9975-80-286-4
Afişează publicaţiile
Microelectronics and Computer ScienceThe 6th International Conference
Ediţia 6, 2009-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, RENAM A.O., Orange Moldova S.A., ICS „Allied Testing“ SRL, Compania "StarNet", JMD-Planet S.R.L., Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Moldtelecom S.A., Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”, Universitatea de Stat din Moldova, ÎS MoldData, Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”
ISBN: 978-9975-45-045-4
ISBN: 978-9975-45-122-2
Afişează publicaţiile
Magnetic resonance in condensed matter
2007
Organizatori: Centrul de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare, AȘM
Afişează publicaţiile
Materials and Technologies MATEHN'06
2006
ISBN: 0-87849-460-x; 13 978-0-87849-460-6
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 869, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 692, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 638, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 588, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 595, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 536, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 543, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
1 - 141 of 141