IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Didactica ştiinţelor exacte,
Chişinău, Moldova, 27-28 februarie 2021
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 1
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-76-324-0
CZU: 373.2/.3:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1 M 47
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 12 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (1060)Psihologie (204)Administrare publică (1)Ştiinţe fizico-matematice (172)Tehnică (4)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Filologie (186)Neacreditate (1)Studiul artelor, culturologie (6)Sociologie (19)Economie (3)Ştiinţe agricole (1)Istorie (3)Filosofie (3)Farmacie (1)Medicină (2)