IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Necunoscută, Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice09
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice47/22953/64
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 365
81 publicatii cu CZU (22.2%)
8 publicatii cu DOI (2.2%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 30 ORCID (8.1%),
6 Google Scholar ID (1.6%),
17 Scopus Author ID (4.6%)
Brevete Tabel(14)
H-index autori
Proiecte Tabel(5)
Lista publicaţiilor - 368. Descărcări - 2488. Vizualizări - 269358.
Articole în reviste din RM - 299. Publicaţii la conferinţe din RM - 65. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 17
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 41
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 151
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 70
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 20
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 60
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1
 • 9.12.Protocol clinic instituțional - 2

2023 - 4

Morpho-functional restoration of frontal teeth with fluid composite materials. algorithm
Gorea Corneliu , Nicolaiciuc Valentina , Eni Lidia , Dvornic Dorin , Ciobanu Sergiu
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 33-33.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive vegetale florale în costumul tradițional românesc
Eţcu E
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. Tipografia "Artpoligraf". 150-154.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii cârdului parental de găini al rasei hubbard în condițiile Republicii Moldova
Petcu Igor , Lupolov Tatiana , Balan Ion , Bîrlădean Gheorghe , Panțîr Andrei , Demcenco Boris
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. Print-Caro. 203-208.
Disponibil online 19 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simularea (jocul de rol) – metodă inovativă de validare a rezultatelor învățării
Rotaru Irina , Țîbuleac Mariana , Chiriac Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(138-139) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 20

Abordări psiho-sociale în cazul copiilor cu tulburări în dezvoltare
Zlenco Carolina
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022. . . 80-85.
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza teoretico-practică a impactului măsurilor derogatorii aplicate de Republica Moldova în contextul situației pandemice COVID-19
Autor Nou
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 100-113.
Disponibil online 18 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul juridic de organizare și funcționare a dezvoltarii profesionale a funcționarilor publici
Ceclu Cristina
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 520-522.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la Tiraspol până la Chișinău
Delinschi Valentin
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 121-123.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativității artistice la preșcolari în procesul de realizare a educației muzicale
Moraru Emilia , Rață Mihaela
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul II. 2022. Iași, România. . 106-115.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii critice la copiii
Moisei Maria
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 112-113.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev (1915-1982) – istoric între filologi, filolog între istorici
Xenofontov Ion , Malcoci Iulia
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 69-70.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesaj de salut din partea asociației ERIKS development partner participanților la conferința științifică internațională
Gavriliuc Cezar
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 19-19.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidența și mortalitatea prin maladia COVID-19 în Republica Moldova în anul 2020
Mereuţă Ion , Ţîbîrnă Gheorghe , Fedaş Vasile , Tomșa Anastasia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(73-S) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența lupoaiei asupra creșterii și dezvoltării florii-soarelui în condiții controlate
Duca Maria , Clapco Steliana , Gisca Ion , Martea Rodica , Mutu (Calmîş) Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul instituțional privind formarea cadrelor didactice din perspectiva protecției drepturilor copiilor
Sadovei Larisa , Meșter Vitalie
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 34-40.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului: de la standarde la practică
Bănărescu Maia
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 15-23.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocluzia bilaterală a arterei centrale a retinei. Retinopatia Purtscher în pancreatita acută sau COVID-19? Prezentare de caz
Lopata Iulia , Meresevskii Oxana , Poplavskii Natalia
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(92-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the resistance structure depending on the elevation regime of the buildings in the seismic areas
Taranenco Anatolie , Ţibichi Viorica , Jelamschi Eugeniu
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11. 2022. Chişinău. Universitatea Tehnică a Moldovei. 11-11.
Disponibil online 6 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile pregătirii polivalente a elevilor de vârsta prepubertară (11 -13 ani) în cadrul secţiei de atletism în şcoală
Mruţ Ivan , Mîrza Valentina
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 218-225.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniu arheologic provenind de la Ardeu. Descoperiri vechi şi abordări noi
Ferencz Iosif Vasile , Micle Dorel , Cazan Florin Marius
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei. 28-28.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 368