IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice" Didactica ştiințelor naturii,
Chişinău, Moldova, 28-29 februarie 2020
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E., Braicov A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2020
ISBN: 978-9975-76-304-2
CZU: 37.016:[911+57]:378(082)=135.1=111=161.1 M 47
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 27 februarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (186)Pedagogie (769)Psihologie (95)Ştiinţe fizico-matematice (172)Studiul artelor, culturologie (6)Sociologie (19)Neacreditate (1)Chimie (34)Biologie (36)Geografie (42)Tehnică (4)Istorie (3)Filosofie (3)Medicină (2)Ştiinţe agricole (1)Farmacie (1)Economie (3)