IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFILMNPRSTVWZ
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I, 2017
Editura: Î.S. „Tipografia Centrală”
ISBN: 978-9975-9761-9-0
Afişează publicaţiile
Information Technologies and Security 2012
2012
Editura: Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Afişează publicaţiile
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1, 2017
Editura: Editura ULIM
ISBN: 978-9975-45-069-0
Afişează publicaţiile
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Volumul 45, 2015
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-276-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice și economice
2015, 2015
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrarea economică Europeană
2016
Editura: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3147-1-8
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a, 2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a, 2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-90-4
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a, 2014
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-52-2
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a, 2013
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a, 2012
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013
Editura: "VALINEX" SRL
Afişează publicaţiile
International Conference on Membrane Computing
2013
Editura: Valinex SRL
ISBN: 978-9975-4237-2-4
Afişează publicaţiile
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția a 2-a, 2014
Editura: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-4432-8-9
Afişează publicaţiile
International spring symposium proceedingsTime for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția III, 2017
Editura: Universitatea Alecu Russo din Bălţi
ISBN: 978-9975-9904-8-6
Afişează publicaţiile
1 - 15 of 15