IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
International Conference on Modern Power Systems
Ediția 10, 2017-2023
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ISBN: 979-835032682-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-304-4.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-305-1.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-306-8.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-303-7.
ISBN: 978-9975-50-307-5.
Afişează publicaţiile
International Conference on Control Systems and Computer Science
Ediția 24, 2015-2023
Organizatori: Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică, Iași, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 979-835031339-0
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
Ediția XII, 2022-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Stefan Batory Academy of Supplied Sciences, KPMG in Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-00-0
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-717-9
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-719-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, A.O. Inovație în Educația de Performanță, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN: 978-9975-46-720-9
Afişează publicaţiile
International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering
Ediția 13, 2021-2023
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 979-835033193-6
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
2022
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-41-5
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 12-a, 2017-2022
Organizatori: Silesian University of Technology
ISBN: 978-166548982-9
Afişează publicaţiile
Imunopedia
Ediția a 2-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-300-5
Afişează publicaţiile
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-505-0
Afişează publicaţiile
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-506-7
Afişează publicaţiile
International Agricultural, Biological and Life Science Conference
Ediția 4-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-605-73041-1-7
Afişează publicaţiile
International Summer School of Neurology
Ediția 17-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca
Afişează publicaţiile
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 9-a, 2020-2022
Organizatori: University of Naples Federico II
ISBN: 978-166541076-2
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-92-2
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-84-176-4
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-81-4
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-286-3
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-287-0
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8
ISBN: 978-9975-50-282-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8.
ISBN: 978-9975-50-283-2.
Afişează publicaţiile
Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success
Ediţia 1, 2022
ISBN: 978-617-95218-4-3
ISSN: 2664-4819 (Online)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-476-3
Afişează publicaţiile
International Political Economy Series
2022
Afişează publicaţiile
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-694-3
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-471-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-472-5.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-469-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-470-1
Afişează publicaţiile
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
2020-2022
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
ISBN: 979-835039920-2
Afişează publicaţiile
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
Ediția a 12-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-166548994-2
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1., 2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2, 2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
ISBN (pdf): 978-9975-46-671-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications
Ediția 11-a, 2021
Organizatori: Institute of Physics, Cracow University of Technology
ISBN: 978-166542605-3
Afişează publicaţiile
International Agricultural, Biological and Life Science Conference
Ediția 3-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-975-374-300-6
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 11-a, 2017-2022
Organizatori: Сумский Государственный Университет
ISBN: 978-166543907-7
Afişează publicaţiile
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
Ediția a 16-a, 2021
Organizatori: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala
Afişează publicaţiile
International Conference on Transboundary Aquifers
Ediţia a 2-a, 2021
Organizatori: Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)
Afişează publicaţiile
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Ediţia a 41-a, 2016-2019
ISBN: 978-146738485-8
ISSN: 21622027
Afişează publicaţiile
International Headache Congress
Vol. 41(1S), 2021
DOI: 10.1177/03331024211034005
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 840, Issue 1, 2014-2021
Organizatori: Государственное Учреждение «Высокогорный геофизический институт» Нальчик, Россия
ISSN: 17551307
Afişează publicaţiile
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-102-2
Afişează publicaţiile
InterCarto, InterGIS
Vol.27, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
ISSN: ISSN 2414-9179 (Print); ISSN 2414-9209 (Online)
Afişează publicaţiile
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-558-8.
Afişează publicaţiile
International Congress of Education, Health and Human Movement
Editia 11, 2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
Afişează publicaţiile
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R, 2015-2021
Organizatori: Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Afişează publicaţiile
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2, R, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Bucureşti
ISBN: 978-9975-152-11-2
Afişează publicaţiile
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 8-a, 2020-2022
Organizatori: University of Naples Federico II
ISBN: 978-172817556-0
Afişează publicaţiile
International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 9-a, 2017-2023
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ISBN: 978-166543381-5
Afişează publicaţiile
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 8-a Comm, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 8-a Hist, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
International Conference on Control Systems and Computer Science
Ediția a 23-a, 2015-2023
Organizatori: Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică, Iași
ISBN: 978-166543939-8
Afişează publicaţiile
IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference
2021
Organizatori: University of Engineering and Management, Kolkata
ISBN: 978-166544067-7
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-25-0
Afişează publicaţiile
IEEE 14th Workshop on Low Temperature Electronics WOLTE 2021
Ediția 14, 2021
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172819306-9
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-266-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-265-8
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-267-2
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-327-1
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
Afişează publicaţiile
International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering
Ediția a 12-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-166541878-2
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-12-1
Afişează publicaţiile
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-952-1
Afişează publicaţiile
International Agriculture Congress
Ediția 4, 2021
Organizatori: Anatolian Agricultural Engineers Association (AZİMDER)
ISBN: 978-605-80128-6-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Vol.87, 2015-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology
Ediția 8, 2019-2021
Organizatori: Харьковский национальный университет радиоэлектроники
ISBN: 978-166540682-6
Afişează publicaţiile
International Conference on energy and environment
Ediția a 10-a, 2017-2021
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-166544584-9
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Ediția a 17-a, 2016-2021
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Societatea Română IEEE
ISBN: 978-166540976-6
Afişează publicaţiile
Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naţionalism
Ediţia a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-163-90-3
Afişează publicaţiile
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
ISBN: 978-9975-3464-2-9
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 852, Issue 1 , 2014-2021
Organizatori: Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
ISSN: 17551307
Afişează publicaţiile
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
Afişează publicaţiile
Issues in Toxicology
2021
Organizatori: Universitatea din Bradford
ISSN: 17577179
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Ediția 1, R, 2020-2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Genealogie Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore“, Editura „Lexon-Prim”
ISBN: 978-9975-3300-4-6
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția 2, R, 2020-2021
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3300-4-6
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Ediția a 16-a, 2016-2021
Organizatori: Societatea Română IEEE
ISBN: 978-172819080-8
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Comm, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-10-5
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lite, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-10-5
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Socs, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-10-5
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-312-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1
Afişează publicaţiile
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 7-a, 2020-2022
Organizatori: University of Sannio in Benevento
ISBN: 978-172816636-0
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3311-6-6
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3311-7-3
ISBN: 978-9975-3311-5-9
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lang, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-10-5
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-307-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-308-0
Afişează publicaţiile
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-415-6
Afişează publicaţiile
IWMI Working Papers
2020
ISBN: 978-92-9090-911-8
ISSN: 2012-5763; e-ISSN 2478-1134
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-49-5
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.1031, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Trakia (Thrace) University
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-152-52-5
Afişează publicaţiile
Identity and dialogue in the era of globalization
2019
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-19-8
Afişează publicaţiile
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Afişează publicaţiile
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
2020-2022
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
ISBN: 978-073814236-4
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 16, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-248-1
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.1009, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov, Universitatea Shenyang Jianzhu
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.1018, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Ediția 44, 2016-2019
ISSN: 21622027
ISBN: 978-153868285-2
Afişează publicaţiile
International Conference on Electical Drives and Power Electronics
Ediția a 20-a, 2019
Organizatori: Technical University of Košice
ISSN: 13393944
ISBN: 978-172810389-1
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 9-a, 2017-2022
Organizatori: Сумский Государственный Университет
ISBN: 978-172812830-6
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-284-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-285-4
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-286-1
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Vol.77, 2015-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
Vol.19, Ediția 5.1, 2017-2019
Organizatori: Academia de Științe a Bulgariei
ISBN: 978-619740876-8
ISSN: 13142704
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.591, Issue 1, 2012-2021
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
International Conference on Modern Power Systems
Ediția 8, 2017-2023
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ISBN: 978-172810750-9
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Comm, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-19-8
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Hist, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-19-8
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Lang, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-19-8
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Lite, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-19-8
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.564, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea din Piteşti
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Afişează publicaţiile
International Business Information Management Association Conference
Ediția 33, 2018-2019
Organizatori: International Business Information Management Association
ISBN: 978-099985512-6
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975—84-088-0
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.572, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea de Nord Baia Mare, România
ISSN: 17578981, 1757899X
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.749, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea de Nord Baia Mare, România
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3308-0-0
Afişează publicaţiile
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019
Organizatori: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-108-75-1
Afişează publicaţiile
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-72-412-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-46-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-51-8
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology
Ediția 6, 2019-2021
Organizatori: Харьковский национальный университет радиоэлектроники
ISBN: 978-172814184-8
Afişează publicaţiile
Identităţile ChişinăuluiOraşul subteran
Ediția 6, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova
e-ISBN: 978-9975-0-0404-6
Afişează publicaţiile
Improving the Academic Writing Experience in Higher Education
2019
Organizatori: Nova Science Publishers, New York
Afişează publicaţiile
IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition
2018
ISBN: 978-153865844-4
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Energy and Power Systems
Ediția a 3-a, 2016-2018
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
ISBN: 978-153869545-6
Afişează publicaţiile
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Ediția a 43-a, 2016-2019
Organizatori: University of Fukui, Fukui
ISSN: 21622027
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 8-a, 2017-2022
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-153865333-3
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-252-6
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-249-6
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3, 2018-2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-76-250-2
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4, 2018-2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-251-9
Afişează publicaţiile
IUPAC Postgraduate Summer School on Green Chemistry _2018
2018
Organizatori: Università Ca’ Foscari è Venezia
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Ediția 6.1, Vol. 18, 2018
Organizatori: Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
Vol.18, Ediția 3.2, 2017-2019
Organizatori: Academia de Științe a Bulgariei
ISBN: 978-619740835-5
ISSN: 13142704
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
Vol.18, Ediția 6.2, 2017-2019
ISBN: 978-619740835-5
ISSN: 13142704
Afişează publicaţiile
Inessa Soktoeva's Scientific Heritage in the Context of the Current Issues in Modern Fine Arts
2018
ISBN: 978-5-9793-1241-5
Afişează publicaţiile
International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence
Ediţia 10, 2015-2019
Organizatori: Universitatea din Piteşti
ISBN: 978-153864901-5
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.400, Issue 2 and 6, 2012-2021
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea Maritimă din Constanţa
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.444, Issue 2, 2012-2021
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
International congress on oil and protein crops
2018
Organizatori: Asociația Europeană pentru Cercetarea Creșterii Plantelor, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3178-5-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 13, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-212-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 14, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-234-4.
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Comm, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-8-9
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Hist, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-8-9
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Lang, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-8-9
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Lite, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-8-9
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Socs, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-8-9
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.374, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Departamentul Cercetare-Dezvoltare-Inovare Forumul Inventatorilor Români
ISBN: 978-1-5108-6487-0
ISSN: 1757-8981
Afişează publicaţiile
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages
Ediția 4, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3225-4-6
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-056-5
Afişează publicaţiile
Istorie şi cultură
2018
Organizatori: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-3283-6-4
Afişează publicaţiile
International Business Information Management Association Conference
Ediția 32, 2018-2019
ISBN: 978-099985511-9
Afişează publicaţiile
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Primăria Municipiului Chişinău
e-ISBN: 978-9975-0-0338-4
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-50-2.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-49-6.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-48-9.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.514, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-300-9
Afişează publicaţiile
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-3201-0-8
Afişează publicaţiile
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-998-4.
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 7-a, 2017-2022
ISBN: 978-153862810-2
Afişează publicaţiile
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Ediția a 42-a, 2016-2019
ISSN: 21622027
ISBN: 978-150906048-1
Afişează publicaţiile
International Conference Information Visualisation
Ediția 21, 2017
ISBN: 978-153860831-9
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Smart Technologies
Ediția a 17-a, 2017
ISBN: 978-150903843-5
Afişează publicaţiile
International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 7-a, 2017-2023
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ISBN: 978-150906565-3
Afişează publicaţiile
International Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse
Ediția a IX-a, 2017
Organizatori: Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
Vol.17, Ediția 11, 2017-2019
ISBN: 978-619740826-3
ISSN: 13142704
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
Vol.17, Ediția 42, 2017-2019
ISBN: 978-619740826-3
ISSN: 13142704
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
Vol.17, Ediția 61, 2017-2019
ISBN: 978-619740826-3
ISSN: 13142704
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.227, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
Ediția 1-a, 2017
ISBN: 978-150903006-4
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 4-a, Hist, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-01-3
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 4-a, Lang, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-01-3
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 4-a, Lite, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-01-3
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.209, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.294, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Higher Education Forum, Taipei
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
ICSIT 2017 - 8th International Conference on Society and Information Technologies, Proceedings
Ediția a 8-a, Vol. 2017, 2017
ISBN: 978-194176353-7
Afişează publicaţiile
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I, 2017
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-9761-9-0
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-026-8
ISBN: 978-9975-88-025-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
ISBN: 978-9975-71-924-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-701-4.
ISBN: 978-9975-71-926-1.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4, 2011-2020
ISBN: 978-9975-0-0224-0
Afişează publicaţiile
International Symposium on Electrical and Electronics Engineering
Ediţia 5, Vol. 2017, 2017
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-153862059-5
Afişează publicaţiile
International Conference on Energy and Environment
Ediția a 8-a, 2017-2021
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-153863943-6
Afişează publicaţiile
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1, 2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-45-069-0
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.174, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția 6, 2016
ISBN: 978-150902513-8
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Ediția a 12-a, 2016-2021
Organizatori: Societatea Română IEEE
ISBN: 978-150903899-2
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-814-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-812-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-815-8
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.161, Issue 1, 2012-2021
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2, R, SJ, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-816-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, R, SSU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-818-9
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Power Electronics, Intelligent Control and Energy Systems
Ediția 1, 2017
ISBN: 978-146738587-9
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Communications
Ediţia a 11-a, 2016
Organizatori: Academia Tehnică Militară, Bucureşti
ISBN: 978-146738196-3
ISSN: 15503607
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Energy and Power Systems
Ediția a 2-a, 2016-2018
ISBN: 978-150901769-0
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.147, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.95, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: Universitatea Maritimă din Constanţa
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 12, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-197-2
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 3-a, Socp., 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-03-7
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 3-a, Socs., 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-03-7
Afişează publicaţiile
Integrarea economică Europeană
2016
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3147-1-8
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016-2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-012-1
ISBN: 978-9975-88-013-8
Afişează publicaţiile
International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics
Ediția 7, Vol.1, 2016
ISBN: 978-194176334-6
Afişează publicaţiile
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
Ediția 11, 2016-2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-172818126-4
Afişează publicaţiile
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
Ediția a 9-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-150906129-7
Afişează publicaţiile
International Conference on Electrical Drives and Power Electronics
Ediția 18, 2015
ISBN: 978-146737376-0
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Editia 3-a, Vol. 55, 2015-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldavian Society of Biomedical Engineering
ISSN: 16800737
ISBN: 978-981287735-2
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-159-8
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 , 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-160-4
Afişează publicaţiile
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-161-1
Afişează publicaţiile
IV Международная научно-практическая конференция «Гипертекст как объект лингвистического исследования»
2015
Organizatori: Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
ISBN: 978-5-8428-1044-4
Afişează publicaţiile
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R, 2015-2021
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
ISBN: 978-9975-4126-1-2
Afişează publicaţiile
International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence
Ediţia 7, 2015-2019
ISBN: 978-146736646-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-169-9.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-170-5.
Afişează publicaţiile
International Conference on Control Systems and Computer Science
Ediția 20, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-147991779-2
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 2-a, Comm, 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-5-8
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 2-a, Hist., 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-5-8
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 2-a, Lang., 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93692-5-8
Afişează publicaţiile
International Conference on Renewable Energy Research and Applications
Ediția 4, 2015
ISBN: 978-147999982-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 33, Issue 1 , 2014-2021
Organizatori: Томский политехнический университет
ISSN: 17551307
Afişează publicaţiile
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-276-7
Afişează publicaţiile
IEEE SOI-3D-Subthreshold Microelectronics Technology Unified Conference
2015
ISBN: 978-150900259-7
Afişează publicaţiile
Identităţi naţionale în dialog intercultural:Unitate prin diversitate
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Biroul Relaţii Interetnice al Republicii Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-87-084-9
Afişează publicaţiile
Identităţile Chişinăului
Ediţia 3, 2011-2020
ISBN: 978-9975-137-48-5
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-90-4
Afişează publicaţiile
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
ISBN: 978- 9975-56-177-8
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Editia 6, Vol. 45, 2015-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldavian Society of Biomedical Engineering
ISSN: 16800737
ISBN: 978-331911127-8
Afişează publicaţiile
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 40, 2008-2014
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 9781479943975, 1479943975
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 10, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-143-9
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 1-a, Edus., 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 1-a, Lang., 2014-2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 21, Issue 1 , 2014-2021
Organizatori: Томский политехнический университет
DOI: 10.1088/1755-1315/21/1/011001
ISSN: 1755-1307
ISSN: E-ISSN:1755-1315
Afişează publicaţiile
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-001-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1, R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2, R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-52-2
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice.
R, SJ, SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
R, SNEI, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2013-2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Afişează publicaţiile
International Conference on Membrane Computing
2013
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-4237-2-4
Afişează publicaţiile
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 39, 2008-2014
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 9781479905119, 1479905119
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-058-6
Afişează publicaţiile
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8.
ISBN: 978-9975-64-251-4.
Afişează publicaţiile
Identităţile Chişinăului
Ediţia 2, 2011-2020
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural
ISBN: 978-9975-61-871-7
ISBN: 978-9975-61-872-4
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Afişează publicaţiile
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012
Organizatori: Academia Româna
ISBN: 978-973-7784-78-0
ISBN: 978-973-595-418-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 08, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-106-4
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Vol.38, Issue 1, 2012-2021
Organizatori: University of Latvia
ISSN: 17578981
URL: https://www.scopus.com/sourceid/19700200831
ISSN: E-ISSN:1757-899X
Afişează publicaţiile
In Memoriam În memoria eroilor căzuţi la Nistru (1992)
2012
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Necunoscută, Moldova, Ministerul Apărării al RM
Afişează publicaţiile
International Conference on Cooperative Studies
Ediția a XVII-a, 2012
ISBN: 978-3-643-50515-6
Afişează publicaţiile
Integration potential of modern psychology and directions of its development
2012
Organizatori: Запорожский национальный университет
ISBN: 978-966-599-388-9
Afişează publicaţiile
Information Technologies and Security
2012
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-077-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-078-4
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978-9975-4237-0-0
Afişează publicaţiile
Identităţile Chişinăului
Ediţia 1, 2011-2020
ISBN: 978-9975-51-308-1
Afişează publicaţiile
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 37, 2008-2014
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-142449965-6
ISSN: 01608371
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Mechatronics
2011
ISBN: 9781612849829
Afişează publicaţiile
In honorem Ion ŞişcanuStudii de istorie a românilor
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-53-6
Afişează publicaţiile
International Conference of Young Researchers
Ediția 9, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Ministerul Tineretului şi Sportului , Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-4224-7-5
Afişează publicaţiile
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-069-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-063-0.
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-064-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 1-a, 2011-2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“
ISBN: 978-9975-9898-4-8.
Afişează publicaţiile
ICT plus
Ediția 1, 2009
Organizatori: National Commission of Republic of Moldova for UNESCO, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, (PNUD Moldova)
ISBN: 978-9975-66-134-8
Afişează publicaţiile
International Conference of Young Researchers
Ediția 7, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Ministerul Tineretului şi Sportului
ISBN: 978-9975-70-901-9
Afişează publicaţiile
IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC)
Ediția 33, 2008-2014
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 9781509074020, 1509074023
ISSN: 01608371
Afişează publicaţiile
International Conference of Young Researchers
Ediția 6, 2008-2011
Organizatori: Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Ministerul Tineretului şi Sportului , Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-62-196-0
ISBN: 978-9975-70-769-5
Afişează publicaţiile
1 - 313 of 313