IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Inovații prin intermediul TIC în învățămîntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova",
Cahul, Moldova, 19 decembrie 2014
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
Cautare
Locul publicării: Cahul, Republica Moldova
Editura: Tipogr. "Centrografic"
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 262
ISBN: 978-9975-88-001-5
CZU: 004:37.0(478)(082)=135.1=161.1 I-55
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2015  30
Disponibil în IBN: 9 aprilie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (20)Biologie (1)Economie (1)Pedagogie (30)