IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
UNICEF
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice02
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice5/71/1
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 10
8 publicatii cu CZU (80%)
1 publicatii cu DOI (10%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (18.2%),
1 Google Scholar ID (9.1%),
1 Scopus Author ID (9.1%)
H-index autori
Lista publicaţiilor - 10. Descărcări - 157. Vizualizări - 9316.
Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 2

Învățarea drepturilor copilului: principii, abordări și experiență internațională
Rafalska Marzena
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 24-26.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The best interests of the child in a changing world
Bănărescu Maia
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 12-14.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conferinţa „Educaţia privind drepturile omului/copilului: obiective, finalităţi şi realităţi”, ediția a II-a, Chișinău, 9 decembrie 2016
Moldovanu Iosif
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 10 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile psihopedagogice de formare iniţiala a cadrelor didactice in contextul educaţiei centrate pe elev
Guţu Vladimir , Lefter Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia si tipologia principiilor educaţiei centrate pe elev
Lefter Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Percepţia perioadei adolescenţei de către tinerii din comunitatea LGB
Clivadă Svetlana , Rusnac Svetlana
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme stringente în asigurarea calităţii supraveghereii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară
Cojocaru Ala , Scutelnic Rodica , Morari Galina , Oleinic Lilia , Ştefaneţ Svetlana , Capcelea Angela , Aramă Marina , Horodişteanu-Banuh Adela , Cîrstea (Buga) Olga , Savoschin Dorina , Uncu Rodica
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 May, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-1422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Ce este Consiliul ONU pentru Drepturile Omului
Iabangi Luciana
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(16) / 2011 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

"Rezultatul va veni numai atunci cînd statul, societatea civilă şi părinţii vor interacţiona ca parteneri..."
Nazarovas Alfredas
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(47) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Managementul şi finanţarea aprovizionării cu manuale pentru nivelul preşcolar şi cel primar în economiile de tranziţie
Vîrtosu Larisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10