IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   600
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 12:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 6)
  2019  (5 din 6)
  2018  (5 din 6)
  2017  (5 din 6)
  2016  (5 din 6)
  2015  (5 din 6)
  2014  (5 din 6)
  2013  (5 din 6)
  2012  (4 din 6)
  2011  (5 din 6)
  2010  (5 din 6)
  2009  (4 din 6)
  2008  (5 din 6)
  2007  (3 din 6)
  2006  (4 din 6)
  2005  (5 din 6)
  2004  (5 din 6)
  2003  (5 din 6)
  2002  (5 din 6)
  2001  (6 din 6)
  2000  (4 din 6)
imagine

pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.12.21-2019.12.05)
  • C (2014.01.30-2017.12.20)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole202164656111593194550
Volume96421581954
Total211768871913547
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   695Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Cîteva reflecţii despre noi şi migraţie 2-10

CZU: [314.7+316.356.2-053.2](478)

Chircă Sergiu
Copii cu părinţi. Copii fără părinţi 10-19

CZU: 316.356.2+37.018.1

Albu Gabriel
Lipsa de supraveghere parentală 19-21

CZU: 316.356.2+37.018.1

Ianaghevici Mariana
Abandonaţi acasă... (Aspecte ale dezvoltării psihosomatice a adolescenţilor) 22-25

CZU: 316.612-053.6+37.018.1

Mînăscurtă Tatiana
Copii orfani cu părinţii în viaţă 25-26

CZU: 316.356.2+37.018.1

Gorceag Lilia
Rolul familiei în formarea identităţii în perioada adolescenţei: efectele carenţelor familiare 26-30

CZU: 37.018.1-053.6

Rusnac Svetlana
Protecţia socială a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 30-32

CZU: 37.018.1+364.4-053.2

Midari Veronica
Migraţia reglementată şi cea nereglementată 32-33

CZU: 314.74+331.556.4

Costachi Jana
Singur acasă” este un film. Pentru mulţi copii din Moldova este însă o experienţă personală dramatică 34-36

CZU: 364:159.922.7+316.356.2-053.2

Guzun Igor
Un viitor pentru fiecare copil 37-40

CZU: 37.015.3

Liceul Teoretic din s. Albineţul Vechi, r. Făleşti 39-40

CZU: 37.015.3

Mălai Inga
O societate sănătoasă începe cu o familie armonioasă 41-43

CZU: 37.018.1

Marin Mariana
Cîntecul de leagăn-modalitate de comunicare cu copiii mici 43-44

CZU: 37.018.1

Vasiliev Maria
Managementul şi finanţarea aprovizionării cu manuale pentru nivelul preşcolar şi cel primar în economiile de tranziţie 44-47

CZU: 371.671

Vîrtosu Larisa
O publicaţie în sprijinul incluziunii 48-48

CZU: 376.1

Cojocaru Viorica
O şansă pentru fiecare 49-49

CZU: 376.1

Centrul de Zi „Speranţa” – o lume unde dizabilităţile şi abilităţile devin posibilităţi 50-50

CZU: 376.1

Iniţiere în domeniul educaţiei incluzive 51-52

CZU: 376.1.015.3

Jalbă Tatiana
Incluzeunea copiilor cu CES în instituţiile din învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova 53-59

CZU: 376(478)

Panuş Victor, Cucer Angela, Pavlenko Lilia, Chicu Valeriu
„Restructurarea sistemului rezidenţial va aduce beneficii şi copiilor cu nevoi speciale care nu au fost în instituţii...” 60-61

CZU: 376(478)

Dinu Natalia
Şcoala-grădiniţă nr. 120 62-63

CZU: 376.1

Cojucaru Ghenadie
Gimnaziul "Pro Succes" 64-64

CZU: 376.1

Nadea Cristia
Mai puţine piedici-mai multe şanse 65-66

CZU: 376.1

Jalbă Tatiana
Practici de incluziune în cîmpul muncii 66-68

CZU: 376.1:364.2

Vasian Tatiana
„Asigurarea succesului şcolar prin depăşirea dificultăţilor la lectură şi scriere“ şi lansarea ghidului pentru învăţători şi părinţi 71-73

CZU: 37.02

Goraş-Postică Viorica
Comunicat de presă 73-73

CZU: 37.0

Goraş-Postică Viorica
Proiectul „Un viitor pentru copiii noştri” în colaborare cu Direcţiile Raionale de Învăţămînt 73-74

CZU: 37.0

Dumitraşcu Violeta
Program de Burse destinat diriginţilor 74-74

CZU: 37.0

Dumitraşcu Violeta
Servicii la solicitarea benefi ciarului 74-74

CZU: 37.0

Nahaba Lilia
Comunicare pentru perspective 75-75

CZU: 316.77:37

Strajesco Natalia, Uzicov Nina
Evaluarea calităţii lecţiei 76-80

CZU: 371.32

Crudu Valentin
Atitudinile elevilor şi profesorilor faţă de evaluarea la limba şi literatura română prin teste docimologice 80-83

CZU: 371.263:[811.135.1+821.135.1]

POPA-Taiss Claudia-Simona
Aplicarea principiului interacţiunii lexicului profesional/general şi al interactivităţii formării vocabularului studenţilor economişti 83-86

CZU: 378.14

Guţu Svetlana
Cunoaşterea ştiinţifică ca principiu de unificare a educaţiei în cadrul disciplinelor Fizica, Biologia, Chimia 86-88

CZU: 37.016.46:[53+54+58]

Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Însuşirea directă şi indirectă a lexicului prin utilizarea dicţionarului şi citirea extensivă 89-91

CZU: 37.016.46:811'374

Ixari Aliona
Conceptul de competenţă şi de dezvoltare a competenţelor 91-93

CZU: 37.02

Burdujan Radu
Metodologia de aplicare a modelului pedagogic de formare tehnologică iniţială şi artistico-tehnologică a inginerilor din industria confecţiilor textile 94-97

CZU: 377.1

Sugac Olga
"Baraboiul-şcoală făuritoare de personalităţi" 98-99

CZU: 37(478)(092)

Handrabura Loretta
Aspecte inovatoare ale reformei învăţămîntului românesc şi ale legislaţiei promovate de Dimitrie Gusti în perioada interbelică 100-102

CZU: 37.01(498)

Langa Marius-Claudiu
Managementul timpului 103-105

CZU: 005.962.11:37

Carabet Natalia
Motivaţia-un concept static sau dinamic? 105-107

CZU: 005.32:331.101.3:37

Bursuc Alexandra
Producerea cunoaşterii prin istorie 108-112

CZU: 37.016.46:94

Sclifos Lia
Proiectul. Aplicaţii pentru înăţămîntul matematic primar 112-114

CZU: 373.3:51

Ursu Ludmila
Aplicarea Studiului de caz în educaţia pentru sănătate 114-117

CZU: 37.016.46:61

Moţpan Valentina
Drepturile copilului 118-120

CZU: 341.341.14-053.2+37.0

Cristea Sorin