IBN
Închide
Cojocaru Ala Nicolae
Cuvinte-cheie (42): chronic obstructive pulmonary disease (2), parental ability (1), ethnic group. (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Impactul implementării cadrului normativ optimizat asupra calitatăţii serviciilor medicale oferite copiilor şi asupra nivelului abilităţilor parentale
Aramă Marina, Cojocaru Ala, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina, Chiper Natalia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Principii şi metode moderne de evaluare a dezvoltării copilului în cadrul serviciului de intervenţie timpurie. Experienţe de implementare
Cojocaru Ala
IMSP Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel”
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Implementarea clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară (revista literaturii)
Stratulat Petru, Cojocaru Ala, Chiper Natalia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme stringente în asigurarea calităţii supraveghereii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medicală primară
Cojocaru Ala1, Scutelnic Rodica2, Morari Galina2, Oleinic Lilia2, Ştefaneţ Svetlana3, Capcelea Angela3, Aramă Marina1, Horodişteanu-Banuh Adela1, Cîrstea Olga1, Savoschin Dorina1, Uncu Rodica4
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
3 UNICEF,
4 Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 May, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Ameliorarea calităţii asistenţei medicale primare copiilor prin optimizarea cadrului normativ în domeniul ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova
Cojocaru Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda predictivă pentru estimarea riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din Republica Moldova
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul matematic de prognosticare a evoluţiei astmului bronşic, complicate cu manifestări alergice asociate la copiii din Republica Moldova
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Savoschin Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркеры генетического риска развития бронхиальной астмы у детей Республики Молдова
Cîrstea Olga1, Vasilos Liubovi1, Cojocaru Ala1, Иващенко Т.2, Асеев М.2, Horodişteanu-Banuh Adela1, Aramă Marina1, Savoschin Dorina1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 ФГБУ НИИ Акушерства и Гинекологии им. Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург
Buletin de Perinatologie
Nr. 2-3(58-59) / 2013 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Clinical-statistical aspects of the hereditary as a risk factor for constipation development in pregnant women
Samohvalov Elena, Sagaidac Irina1, Cojocaru Ala2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Mother and Child Institute
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frequency and impact of glutathione-S-transferase gene polymorphisms on lung function and bronchial asthma susceptibility in Moldovan children
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de evaluare a riscului de apariţie a astmului bronşic la copiii din Moldova în baza aplicării softului GMDR
Cîrstea Olga, Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screeningul disfuncţionalităţilor glandei tiroide la copiii cu sindromul Down. Supravegherea pacienţilor în condiţiile asistenţei medicale primare
Cojocaru Ala, Puiu Ivan, Calac Marina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 7

Argumentarea patogenetică în administrarea Fenspirid-ului în bronhopneumopatia obstructivă cronică
Butorov Serghei, Butorov Ivan, Ţîbîrnă Ion, Goncear Veaceslav, Scutar Corina, Cojocaru Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa tratamentului de durată cu Prestarium asupra funcţiei sistolice şi celei diastolice ale ventriculului drept, la bolnavii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică complicată cu cord pulmonar cronic
Butorov Ivan, Butorov Serghei, Bodrug Nicolae, Cojocaru Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(310) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi regionale ale stării de sănătate a copiilor din Republica Moldova. Interferenţe ecologice
Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Aramă Marina, Horodişteanu-Banuh Adela
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele implementării proiectului „Elaborarea ecopatogeniei maladiilor alergice la copii“
Cojocaru Ala, Vasilos Liubovi, Aramă Marina, Horodişteanu-Banuh Adela, Savoschin Dorina, Cîrstea Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(42) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor infecţioşi-parazitari în evoluţia maladiilor atopice la copii
Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Horodişteanu-Banuh Adela, Aramă Marina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia antiinflamatoare la bolnavii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
Butorov Serghei, Gonciar Veaceslav, Ţîbîrnă Ion, Cojocaru Ala, Scutar Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(310) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea sănătăţii copiilor în mediul ambiental rural
Cojocaru Ala
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Impactul poluării aerului atmosferic în geneza patologiei alergice respiratorii la copii
Vasilos Liubovi, Cojocaru Ala, Aramă Marina, Savoschin Dorina, Cîrstea Olga
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25