IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-18 17:55
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10192763285166420
Volume2514542747
Total10442908705913
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   547Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

O urgență a educației la inceput de secol 3-10
Callo Tatiana
Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education 11-21
Guţu Vladimir
Factori care susţin invaţarea transformativa intergeneraţionala la parinţi 22-27
Şoitu Laurenţiu, Pavel Liliana-Camelia
Mediul academic ca factor de asigurare a continuitaţii si interconexiunii dintre ciclurile invaţamantului superior 28-33
Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
Activitatea independenta a studentului prin prisma evaluarii formative 34-43
Spînu Valeria, Bîrnaz Nina
Particularitaţile psihopedagogice de formare iniţiala a cadrelor didactice in contextul educaţiei centrate pe elev 44-50
Guţu Vladimir, Lefter Ludmila
Taxonomia si tipologia principiilor educaţiei centrate pe elev 51-58
Lefter Ludmila
Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica 59-68
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Specificul evaluarii elevilor in contextul educaţiei non-formale 69-73
Blîndul Valentin-Cosmin
Aspecte teoretice si praxiologice ale diferenţierii si individualizarii instrurii 74-81
Panico Vasile, Nour Alexandra
Modelul proiectarii traseelor individuale de invaţare ale studenţilor in medii digitale 82-86
Cabac Ghenadie
Sistemul simbolic – reper educaţional 87-92
Ţicău Alina, Sîrghea Corneliu-Robert
Cyberbullying – violenţa in era digitala 93-102
Ungureanu Loredana-Raluca, Ursu Gruia
Violenţa in scoala: realitaţi si strategii de combatere 103-108
Abu-Ria Ali
Pregatirea studenţilor in vederea formarii competenţei de consiliere psihopedagogica 109-113
Pascaru-Goncear Valeria
Pedagogia prospectiva – domeniu fundamental in sistemul stiinţelor educaţiei 114-117
Lungu Viorelia
Tehnologii digitale in activitaţile de educaţie muzicala: aspecte didactice 118-124
Hîncu Ionela, Achiri Ion
Implementarea in invaţamantul profesional-tehnic a tehnologiilor didactice centrate pe elev 125-129
Alcaz Olga
Инновационный менеджмент проектирования и организации формирующе-развивающей среды вуза 130-134
Ени Валентина
Модель формирования культуры безопасной жизнедеятельности у будущих специалистов классических университетов 135-140
Gvozdii S.
Asigurarea si evaluarea calitatii in educaţia preuniversitara. Realitaţi romanesti si europene 141-147
Vlădescu Ionuţ
Percepţii privind angajamentul de rol si conflictul munca-familie la angajaţii din Republica Moldova: studiu explorativ 148-160
Platon Carolina, Cojocaru Natalia, Bâzgu Eugenia, Borş Angela, Graur Veronica, Mîrleanu Aliona, Mârza Lidia, Nicorici Iulia, Pruteanu Anastasia, Zaharia Daniela
Modalitaţi de suport al persoanelor seropozitive in vederea prevenirii si diminuarii autostigmatizarii 161-166
Potâng Angela, Praviţchi Galina
Специфика оптимизма личности в разные периоды зрелости 167-174
Раку Жанна, Саидов Нурмухаммад
Perspective psihanalitice asupra dimensiunilor traumatice in deportari 175-178
Bolea Zinaida, Nacu Anatolie
Manifestari ale anxietaţii la copiii cu maladii respiratorii cronice 179-183
Tarnovschi Ana
Влияние воззрений никколо мaкиавелли о природе человека на теорию и методологию изучения личности в психологии 184-193
Анцибор Людмила
Метафорические карты «cope»: ресурсы исцеления 194-201
Толстая Светлана
Enriching the quality and quantity of stimulation and support availble to a child in the home enviroment throught the use of standardized tools in early intervention 202-206
Toma Sergiu, Puiu Ivan
Aspecte psihologice ale absenteismului scolar 207-212
Decean Monica
АРТ-терапия в социально-психологической помощи онкологически больным детям. Программа «Ғұмыр үшін» – «Во имя жизни» 213-217
Кульчимбаева С., Шильдебаева Н., Асанова Г.
Particularitaţi ale relaţiilor interpersonale in familia adoptiva 218-228
Rusu Inga
Aspecte de retellizare educaţionala a textului 229-234
Ghicov Adrian