IBN
Închide

85Publicaţii

1296Descărcări

41692Vizualizări

Guţu Vladimir
Cuvinte-cheie (293): curriculum (6), curriculum (5), curriculum design (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 59. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Pedagogy for adults: concept and epistemology
Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Învățarea individuală a studenților în cadrul cursurilor și seminarelor academice: concept și metodologie
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextual academic curriculum: an innovative approach
Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica Pro... la 20 de ani
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia formală, nonformală şi informală: cadrul comparativ
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizing the didactic communication between the teacher and the student with hearing disabilities. Examples of good practice
Guţu Vladimir, Banu Vasilica Carina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea curriculară centrată pe elev: cadrul formal și non-formal
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimulating creativity in primary school children from the perspective of trans and interdisciplinarity
Guţu Vladimir, Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

A model for tolerance education in teacher training
Guţu Vladimir, Boghian Ioana
State University of Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de creativitate
Guţu Vladimir, Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea şi potenţialul creativ în educaţie
Guţu Vladimir, Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice şi manageriale
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme curriculare de realizare a interconexiunii și continuității dintre cicluri ale învățământului superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile managementului curriculumului şcolar la nivel instituţional
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de abordare – competențe de comunicare la elevii claselor primare
Guţu Vladimir, Banu Vasilica Carina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 85