IBN
Închide

103Publicaţii

2876Descărcări

66439Vizualizări

Guţu Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 63. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 26
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 23
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 29
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 3

2023 - 5

Adult didactics – component of andragogy: peculiarities and basic categories
Guţu Vladimir , Ţurcanu Carolina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația nonformală în Republica Moldova: demersuri conceptuale și metodologice
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. .
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pecularities of evaluating methodology of learning and education of adults
Guţu Vladimir
Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualisation of physical education discipline in higher education institutions
Bragarenco Nicolae1 , Ciorbă Constantin2 , Guţu Vladimir1
1 Moldova State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle XV, Physical Education and Sport Management
Vol. 1, / 2023 / ISSN 2784-2495 / ISSNe 2784-2495
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valences of non-formal education in sports, tourism and recreation field (example of the Republic of Moldova)
Ciorbă Constantin , Guţu Vladimir , Bragarenco Nicolae
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle XV, Physical Education and Sport Management
Vol. 1, / 2023 / ISSN 2784-2495 / ISSNe 2784-2495
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Cadrul de referință al educației nonformale a adulților: abordare andragogică
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual and methodological framework of identif ying adult’s learning and education needs
Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of learning and education for adults from curricular perspective
Ţurcanu Carolina , Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază: competențe pentru învățarea și educația adulților
Guţu Vladimir, Blândul Valentin Cosmin, Ţurcanu Carolina, Lungu Valentina, Şevciuc Maia, Bragarenco Nicolae, Toma Natalia, Posţan Liliana, Parhomenco Lilia, Spînu Lilia, Boliev Veaceslav, Andrieş Vasile
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-62-489-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază: competențe pentru învățarea și educația adulților
Guţu Vladimir, Blândul Valentin Cosmin, Ţurcanu Carolina, Lungu Valentina, Şevciuc Maia, Bragarenco Nicolae, Toma Natalia, Posţan Liliana, Parhomenco Lilia, Spînu Lilia, Boliev Veaceslav, Andrieş Vasile
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-62-489-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of managing curriculum for non-formal learning and education of adults
Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Summit-ul onu pentru transformarea educației din aprilie 2022. Viitorul educației: tendințe și orientări strategice
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea și educația adulților unele experiențe internaționale
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova
Bragarenco Nicolae, Burduh Alina, Cosumov Marina, Cotoviţcaia Daniela, Florea Viorica, Guţu Vladimir, Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-152-98-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova
Bragarenco Nicolae, Burduh Alina, Cosumov Marina, Cotoviţcaia Daniela, Florea Viorica, Guţu Vladimir, Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-152-98-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul metodologic de intervenție a învățătorului de sprijin în realizarea instruirii individualizate a copiilor cu CES
Guţu Vladimir , Cheia Florin
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologia aplicativă din perspectiva abordărilor societale contemporane
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-01-2.
Disponibil online 23 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulților: unele precizări terminologice
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamentals of curriculum for extracurricular education and learning
Guţu Vladimir , Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Non-formal education between formal and informal education
Guţu Vladimir
Moldova State University
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogy for adults: concept and epistemology
Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea individuală a studenților în cadrul cursurilor și seminarelor academice: concept și metodologie
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextual academic curriculum: an innovative approach
Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar
Bragarenco Nicolae, Burduh Alina, Cosumov Marina, Cotoviţcaia Daniela, Florea Viorica, Guţu Vladimir, Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-152-67-9
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar
Bragarenco Nicolae, Burduh Alina, Cosumov Marina, Cotoviţcaia Daniela, Florea Viorica, Guţu Vladimir, Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-152-67-9
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica Pro... la 20 de ani
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia formală, nonformală şi informală: cadrul comparativ
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-91. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizing the didactic communication between the teacher and the student with hearing disabilities. Examples of good practice
Guţu Vladimir , Banu Vasilica Carina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

Proiectarea curriculară centrată pe elev: cadrul formal și non-formal
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimulating creativity in primary school children from the perspective of trans and interdisciplinarity
Guţu Vladimir , Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților
Ţurcanu Carolina , Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A model for tolerance education in teacher training
Guţu Vladimir , Boghian Ioana
Moldova State University
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de creativitate
Guţu Vladimir , Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea şi potenţialul creativ în educaţie
Guţu Vladimir , Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-120. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice şi manageriale
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme curriculare de realizare a interconexiunii și continuității dintre cicluri ale învățământului superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina , Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile managementului curriculumului şcolar la nivel instituţional
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de abordare – competențe de comunicare la elevii claselor primare
Guţu Vladimir , Banu Vasilica Carina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul în contextul postmdernității: stiluri didactice
Ţurcanu Carolina , Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-72. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Profesorul în contextul postmodernității: competențe și funcții
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o teorie a realizării continuității dintre ciclurile de învățământ superior
Guţu Vladimir , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Interculturally Competent Teacher
Guţu Vladimir , Boghian Ioana
Moldova State University
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul situațional al competenței: logica acțiunii, logica curricalară, logica învățării
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Competenţa – abordare situaţională, structurală şi metodologică
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-155. Vizualizări-2046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of communication in building and expressing the identity of political human being
Guţu Vladimir , Slobodaniuc Alina
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
R. 2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
University - labor market: aspects of the inverse network connection
Guţu Vladimir1 , Vicol Marta-Iuliana2
1 Moldova State University,
2 ”Petre Andrei” University
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Repida Tatiana , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 103