IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Identităţile Chişinăului
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 2
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Responsabili de ediție: Musteaţă S.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-61-871-7
ISBN: 978-9975-61-872-4
CZU: 94(478-25)(082)=135.1=111 I-34
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (7)Istorie (100)Economie (1)Geografie (2)Studiul artelor, culturologie (84)Arhitectura (15)Administrare publică (5)Pedagogie (4)Drept (1)