IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 9-10 noiembrie 2018
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe ale naturii și exacte
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciocanu G.
Locul publicării: Chisinau, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-142-49-6.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 I-58
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (105)Tehnică (49)Biologie (183)Geologie şi Mineralogie (15)Istorie (24)Economie (118)Filosofie (18)Drept (467)Medicină (66)Ştiinţe politice (79)Ştiinţe agricole (46)Chimie (87)Geografie (16)Pedagogie (47)Farmacie (2)Medicină veterinară (3)Psihologie (88)Administrare publică (80)Filologie (155)Studiul artelor, culturologie (30)Sociologie (290)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Arhitectura (1)Altele (2)