IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFHILMNPRSTVWZ
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Scientific symposium of young researchers
Ed. a 15-a, Vol.1, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Afişează publicaţiile
Securitatea informațională
ediția a 13-a, 2017
Editura: ASEM
ISBN: 978-9975-75-854-3
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe ale naturii și exacte
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Afişează publicaţiile
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a, 2015
Editura: Editura ALMA
ISBN: 978-606-567-284-0
Afişează publicaţiile
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a, 2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-927-4
Afişează publicaţiile
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-881-9
Afişează publicaţiile
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-927-8
Afişează publicaţiile
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-56-439-7
Afişează publicaţiile
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-3058-2-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-52-165-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014
Editura: Grafema-Libris
ISBN: 978-9975-52-165-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1, 2018
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-057-7
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1, 2017
Editura: (Tipogr. "A & V Poligraf")
ISBN: 978-9975-83-040-9
Afişează publicaţiile
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-041-6
Afişează publicaţiile
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
ISBN: 978-9975-50-205-4
Afişează publicaţiile
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX, 2016
Editura: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-3022-7-2
Afişează publicaţiile
1 - 18 of 18