IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1247
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021
Editura: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-818-0
Afişează publicaţiile
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021
Editura: Tipografia “Fox Trading”
ISBN: 978-9975-3459-7-2
Afişează publicaţiile
Studies in Fuzziness and Soft Computing
2021
Editura: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH
ISSN: 1434-9922
Afişează publicaţiile
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
Ediția 10, 2021
Editura: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-157-82-7
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3, 2021
Editura: Fox Trading SRL
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6, 2021
Editura: Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-155-20-5
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a V-a, 2021
Editura: Editura USEFS
ISBN: 978-9975-131-98-8
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII, 2021
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-152-09-9
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 1(40), 2021
Editura: Peal Press Ltd.
ISBN: 978-3-512-31217-5
Afişează publicaţiile
Scientific Collection «InterConf»
Vol. 41, 2021
Editura: Otsuki Press
ISBN: 978-4-272-00922-0
Afişează publicaţiile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Editura: Tipogr. „Print-Caro”
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2021
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2021
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
Afişează publicaţiile
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020
Editura:
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020
Editura: Tipografia Artpoligraf
ISBN: 978-9975-3462-2-1
Afişează publicaţiile
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications
2020
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-172816072-6
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18, 2020
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-975-5.
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2, 2020
Editura: Tipografia "Garomont Studio"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4, 2020
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
ISBN: 978-9975-3382-6-4
Afişează publicaţiile
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a, 2020
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-62-4
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 121