IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Studii culturale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Editia 1, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Ghilaş V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: „Grafema Libris” SRL
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 258
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
CZU: 008+7/9(082)=135.1=161.1 S 93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (21)Istorie (82)Economie (1)Studiul artelor, culturologie (336)Arhitectura (9)Ştiinţe politice (3)Ştiinţe fizico-matematice (1)Ştiinţe agricole (1)Biologie (1)Filosofie (3)Pedagogie (3)Sociologie (4)Altele (1)Psihologie (1)