IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Strategii şi politici de management în economia contemporană", 5
Chişinău, Moldova, 25-26 martie 2016
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 5
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Ţurcanu G., Solcan A., Negru I., Sârbu I., Stihi L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 250
ISBN: 978-9975-75-791-1
CZU: 33+658.5(082)=135.1=111=161.1 S 90
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (408)Ştiinţe fizico-matematice (11)Tehnică (6)Filologie (2)Drept (1)Pedagogie (8)Studiul artelor, culturologie (3)Ştiinţe agricole (2)Medicină (4)Arhitectura (1)Administrare publică (1)