IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiinţă, educaţie, cultură" Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională,
Comrat, Moldova, 9 februarie 2018
Ştiinţă, educaţie, cultură
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Zaharia S.
Locul publicării: Comrat, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat din Comrat
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-83-057-7
CZU: 082:378.4(478-29)=135.1=111=161.1 Ş 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 decembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (51)Chimie (5)Biologie (3)Istorie (79)Economie (139)Filosofie (44)Drept (91)Pedagogie (177)Medicină (7)Psihologie (57)Sociologie (188)Ştiinţe politice (30)Administrare publică (22)Ştiinţe fizico-matematice (35)Tehnică (14)Filologie (76)Studiul artelor, culturologie (79)Geografie (2)Farmacie (2)Medicină veterinară (9)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Geologie şi Mineralogie (2)Arhitectura (1)Altele (1)