IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti" Ştiinţe ale naturii și exacte, 24
Chișinău, Moldova, 15 februarie 2020
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 24, Vol.2, R
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 208
ISBN: 978-9975-142-89-2
CZU: 082=135.1=111=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 8 mai 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (26)Filologie (61)Chimie (32)Biologie (20)Istorie (35)Economie (25)Filosofie (5)Drept (54)Pedagogie (19)Psihologie (56)Sociologie (14)Medicină (1)Farmacie (1)Ştiinţe politice (12)Administrare publică (10)Ştiinţe agricole (1)Studiul artelor, culturologie (8)