IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Sănătatea, medicina şi bioetica în societatea contemporană: studii inter şi pluridisciplinare", Ediția a 3-a
Chişinău, Moldova, 6-7 noiembrie 2020
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană Studii inter și pluridisciplinare
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 3-a
Responsabili de ediție: Ojovanu V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 400
ISBN: 978-9975-56-805-0
CZU: 61+17(082)=135.1=111=161.1 S 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Biologie (13)Filosofie (110)Drept (13)Medicină (147)Medicină veterinară (1)Psihologie (18)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe agricole (1)Economie (7)Sociologie (29)Pedagogie (3)Ştiinţe fizico-matematice (1)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Administrare publică (2)