IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiinţă, Educaţie, Cultură",
Комрат, Moldova, 10 februarie 2017
Ştiinţă, Educaţie, Cultură
Cautare
Responsabili de ediție: Parmacli D.
Locul publicării: Комрат
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-83-039-3
CZU: 082:378(478-21)=135.1=111=161.1 S 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 3 august 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (76)Tehnică (43)Ştiinţe agricole (108)Filologie (196)Biologie (6)Istorie (210)Economie (331)Filosofie (74)Drept (227)Pedagogie (546)Psihologie (86)Sociologie (254)Ştiinţe politice (47)Studiul artelor, culturologie (141)Altele (3)Medicină (10)Administrare publică (26)Chimie (5)Geografie (3)Farmacie (2)Medicină veterinară (11)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (3)Geologie şi Mineralogie (2)Arhitectura (1)