IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4
Responsabili de ediție: Capcelea V.
Locul publicării: Balti, Republic of Moldova
Editura: Tipogr. „Indigou Color”
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 499
ISBN: 978-9975-3382-6-4
CZU: 082:378(478)=135.1=111=161.1 S 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (72)Ştiinţe agricole (208)Chimie (79)Biologie (294)Geologie şi Mineralogie (9)Istorie (6)Economie (25)Filosofie (9)Geografie (67)Drept (83)Pedagogie (16)Medicină (3)Sociologie (27)Administrare publică (6)Tehnică (20)Filologie (5)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe politice (12)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Psihologie (2)